STUDZIONKA


Bezpłatne kompostowniki dla mieszkańców"

„Segreguję, koszę, kompostuję” pod takim hasłem Urząd Miejski w Pszczynie uruchamia program bezpłatnego użyczania mieszkańcom kompostowników o poj. 900 l. - dla nieruchomości zamieszkałej. W poniedziałek 31 lipca rozpocznie się nabór wniosków.

WAŻNE: Urząd ogłosił przetarg tylko na 800 kompostowników na całą Gminę - 

 zalecam złożenie wniosku już w pierwszym dniu tj. 31 lipca.

informacja...

wniosek...

Jeśli ktoś ma problem z wydrukowaniem wniosku,

wydrukuję i dam w domu - telefon 886 094 277 - i. gruszka

WNIOSEK MOŻNA ODEBRAĆ W SKLEPIE PAŃSTWA BALCERZAK

================================================================

Stojaki na worki

 już można kupić w sklepie budowlanym Państwa Balcerzak w cenie 51 zł. 

Zamawiają małymi partiami, więc najlepiej zadzwonić do sklepu:

tel. 32 210 10 40.


================================================================

Zwiastun z dn. 16.07.2017r....

================================================================

Ustawa dekomunizacyjna uchwalona w ubiegłym roku, 

wymusza zmianę nazw niektórych ulic do 31 sierpnia 2017r. 

Zgodnie z informacją Urzędu Miejskiego, w Studzionce dotyczy to ulicy Józefa Wieczorka.

Dlatego, że mieszkańcy są przyzwyczajeni do nazwy tej ulicy, 

Rada Sołecka opowiedziała się za jej pozostawieniem.

 Jednak, aby wypełnić nakaz ustawy, postanowiliśmy zmienić patrona tej ulicy, pozostając przy obecnym nazwisku.

Proponujemy Wacława Wieczorka /1958 - 2011/, polskiego pilota samolotowego, wielokrotnego mistrza Polski, Europy i świata w lataniu rajdowym i precyzyjnym.

Aby nasza decyzja mocno zobowiązywała Burmistrza i Radę Miejską, 

prosimy mieszkańców ul. Wieczorka o jej poparcie na listach, z którymi zawitamy do końca lipca.


===========================================================================

Rada Miejska w Pszczynie uchwaliła w regulamin,

 dotyczący dotacji inwestycji mieszkańców, 

w celu ograniczenia niskiej emisji. 

Kwota dotacji celowej wynosi 60% kosztów zadania, lecz nie więcej niż: 

Dla źródeł ciepła

- Kocioł opalany paliwem stałym z załadunkiem automatycznym, spełniający wymogi 5 klasy - do 8 400 PLN

-  Kocioł opalany biomasą spełniający wymogi 5 klasy - do 8 400 PLN

- Kocioł gazowy - do 6 600 PLN

- Kocioł olejowy - do 6 600 PLN

Dla instalacji centralnego ogrzewania - modernizacja źródła ciepła w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym wraz z budową

sieci c.o. - do 3 000 PLN

Dla termomodernizacji - docieplenie ścian, stropodachów i dachów, wymiana okien i drzwi zewnętrznych w budynku jednorodzinnym do 10 000 PLN.

Regulamin...

Wniosek...

=============================================================================

Zmiana zasad, terminów i kosztów odbioru odpadów!

Od 1 lipca na terenie Gminy Pszczyna obowiązuje zmiana selektywnej zbiórki odpadów, 

co wynika z nowych przepisów. 

 Oznacza to, że od soboty mieszkańcy będą segregować śmieci do trzech worków. 

W niebieskim będzie gromadzony papier, 

w żółtym metale i tworzywa sztuczne,

 natomiast zielony worek będzie przeznaczony na zbiórkę odpadów szklanych.

Koszt 12,45 zł. od osoby na miesiąc.

        


========================================================

Projekt drogi wojewódzkiej DW 933 - zjazdy do pól.

Ostatnio miało miejsce spotkanie z zastępcą dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich, 

przy zjazdach, na terenie naszego Sołectwa. 

Niektóre sprawy zostały wyjaśnione, jednak prosimy o sprawdzenie zjazdów na aktualnych mapach projektowych, 

które zostały nam przysłane po spotkaniu.

Pliki są w formacie "jpg" o dużej rozdzielczości. 

Trzeba ściągnąć na komputer i powiększyć. Mapy są kolejno, od granicy z Pawłowicami.


DW 933 -1...

DW 933 - 2...

DW 933 - 3...

DW 933 - 4...

DW 933 - 5...

DW 933 - 6...

DW 933 - 7...

DW 933 - 8...

DW 933 - 9...

DW 933 - 10...

DW 933 - 11...

===========================================================

UCHWAŁA ANTYSMOGOWA - ZASADY.

 

- Zakaz używania paliw złej jakości, mułów

- Zakaz używania drewna o wilgotności powyżej 20 proc.

- Wymiana starych kotłów w ciągu 10 lat

- Koleje Śląskie za darmo, gdy normy pyłów zostaną przekroczone

 

Nowe przepisy w woj. śląskim mają obowiązywać od września 2017 roku.

Od 1 września 2017 roku zakaz używania paliw, których stosowanie powoduje wysoką emisję trujących substancji do atmosfery,

czyli węgla brunatnego, mułów i flotokoncentratów oraz wilgotnego drewna.

Sama uchwała nie zakazuje spalania węgla czy drewna, ma spowodować natomiast stosowanie odpowiednich jakościowo paliw stałych w odpowiednich urządzeniach grzewczych.informacja ze strony www.slaskie.pl....

uchwała sejmiku województwa ślaskiego...

==========================================================

Od 17 czerwca nowe zasady wycinki drzew

To już ostatnie dni, kiedy właściciel nieruchomości może wyciąć drzewo bez jakiejkolwiek kontroli gminy. 

Niedawno opublikowano nowelizację, która zaostrza złagodzone na początku roku przepisy ustawy o ochronie przyrody - wracają pomiary obwodów na wysokości 5 cm, wprowadzono obowiązek zgłoszenia chęci wycinki, a gminni urzędnicy będą w terenie oglądać drzewa, które mają zostać usunięte.


cała informacja...

==========================================================

Zwiastun z dn. 11.06.2017r....


==========================================================

Pszczyński Budżet Obywatelski 2018: nabór wniosków od 5 do 19 czerwca.

"Piątego czerwca rozpoczyna sie kolejny proces materializacji pomysłów na otaczającą nas rzeczywistość. Jest, tradycyjnie już, do zagospodarowania 2 000 000 zł. Propozycję należy złożyć na formularzu dostępnym na stronie internetowej www.obywatelski.pszczyna.pl,  lub po prostu wpaść przy okazji do urzędu, gdzie pracownicy udostępnią dokumenty i udzielą stosownej pomocy".

W Studzionce, spotkanie w sprawie projektów do Budżetu Obywatelskiego zaplanowano 

na poniedziałek 12.06.2017r., godz. 19:00, w Domu Gromadzkim.

Zapraszam wszystkich zainteresowanych.

                                                                               Irek Gruszka

====================================================================

Informacja Burmistrza Pszczyny

w sprawie utrzymywania rowów melioracyjnych:


=====================================================================================

Geodeci będą uzupełniać dane w ewidencji

                                                                               W Brzeźcach, Studzionce, Wiśle Małej oraz Wiśle Wielkiej
                                                                                                  do drzwi mieszkańców zapukają geodeci,
                                                                         którzy zajmą się uzupełnianiem danych w ewidencji budynków i gruntów.
                                                                                                             Prace potrwają do grudnia 2017r.


Upoważnieni pracownicy firmy geodezyjnej będą sprawdzać przeznaczenie budynków znajdujących się na posesjach oraz to, czy widnieją one w istniejących rejestrach i mapach. Ewentualne niezgodności będą uzupełniane. Zbierane informacje będą służyć wyłącznie aktualizacji rejestrów i dostosowaniu ich do wymogów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016r. poz. 1034 t.j.).

- W zeszłym roku uzupełnianie ewidencji prowadzone było już w Łące i Porębie. Tym razem geodeci uzupełnią dane w rejestrach Brzeźc, Studzionki, Wisły Małej oraz Wisły Wielkiej. Aby ułatwić mieszkańcom wywiązanie się z obowiązku, jaki nakłada na nich to rozporządzenie, wysyłamy geodetów w teren, dzięki czemu, mieszkańcy nie muszą się w tej sprawie osobiście fatygować do urzędu - wyjaśnia starosta pszczyński, Paweł Sadza.

Aktualizację ewidencji przeprowadzą pracownicy Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego Spółka z.o.o. z Krakowa. Każdy z nich będzie posiadał imienne zaświadczenie, uprawniające do wykonywania prac. Prosimy mieszkańców o umożliwienie geodetom wstępu na posesje. Uzupełnianie rejestrów prowadzone będzie przede wszystkim na podstawie zewnętrznych pomiarów oraz wywiadu z właścicielem, jednak w uzasadnionych przypadkach pracownicy mogą poprosić o możliwość wejścia do budynku.

Co istotne, w związku z uaktualnieniem rejestru może się zmienić wymiar podatku od nieruchomości dla poszczególnych płatników pobierany przez właściwy organ, w tym przypadku gminę Pszczyna.

Po zakończonych pracach ewidencyjnych, uaktualniony rejestr będzie dostępny do wglądu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pszczynie przez 15 dni roboczych. Po tym czasie zawarte w dokumencie dane będą obowiązywały do czasu następnej aktualizacji.


======================================================================

Projekt przebudowy ul. Jedności w Studzionce.

/mapki w dużej rozdzielczości/

Jedności1...

Jedności2...

Jedności3...

Jedności4...

Jedności5...


=====================================================================

Uaktualnione rozkłady jazdy pociągów z dworców Pszczyna i Katowice

w bloku "PSZCZYNA LINKI"


=====================================================================

Naszym tegorocznym maturzystom

życzę

optymizmu, dużo wiary we własne siły,

wysokiego wyniku egzaminu, który pozwoli utorować

drogę do wymarzonej uczelni.

Niech ten egzamin będzie znakomitym wstępem w dorosłe życie.
==============================================================================

W dniu 1 maja 2017r.

w Domu Sportowca, został rozegrany otwarty turniej skata

o Puchar Prezesa LKS Studzionka

w którym udział wzięło 54 graczy.


całość...


=========================================================================

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pszczynie informuje

w sprawie ograniczeń utrzymania drobiu:


        ==============================================

Spotkanie Kobiet Studzionki 

na  zebraniu KGW

Jak co roku, nasze Panie spotkały się z okazji Dnia Kobiet 

na zebraniu sprawozdawczym w dniu 11.03.2017r.


całość...

==============================================

Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze

LKS Studzionka

W niedzielę 26 lutego 2017r. w Domu Sportowca.

Prezesem na kolejną kadencję został Kazimierz Wierzyński.


=======================================================

Zebranie Wiejskie 

W środę 22 lutego 2017r. odbyło się Zebranie Wiejskie Sołectwa Studzionka. 

Do Domu Strażaka przybyło 106 mieszkańców.


całość...

===================================================================


Ksiądz Dariusz Kałuża

na Papui Nowej Gwinei w 2003 roku:


film do ściągnięcia.../500MB/


================================================================

Prymicje i wesela w dawnej Studzionce:


galeria...

==================================================================

Zebranie Sprawozdawcze

Kółka Rolniczego w Studzionce, 16 luty 2017r.


więcej...


================================================================

Nasi rodzice, dziadkowie i pradziadkowie

w czasie I Komunii św.


cała galeria...

==========================================================

W dniu 09.02.2016r., miało miejsce,

 Zebranie Sprawozdawcze Koła Emerytów i Rencistów w Studzionce.


całość...

=============================================================

Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Studzionce,

miało miejsce w dniu 22 stycznia 2017 roku.============================================================

Koncert Noworoczny w naszym Gimnazjum,

to coroczne wydarzenie muzyczne 

 w wykonaniu uczniów i absolwentów Gimnazjum w Studzionce, a także ich nauczycieli,

 do którego uczęszcza młodzież Studzionki, Brzeźc, Wisły Małej i Wisły Wielkiej.

W dniach 1 i 2 luty 2017 roku, młodzież dała popis swych muzycznych i wokalnych umiejętności. 


całość...

==============================================================

Serdeczne podziękowania dla wszystkich ofiarodawców,

 którzy wzięli udział w zbiórce na rzecz poszkodowanych w wyniku pożaru w Piasku, 

 składają poszkodowani z rodzinami, Stowarzyszenie Omnibus oraz Rada Sołecka Piasku. 

W imieniu swoim i naszej Rady Sołeckiej, bardzo dziękuję za każdy datek wszystkim darczyńcom.

Serdeczne podziękowania również dla naszego Proboszcza Janusza za przychylność, życzliwość i umożliwienie przeprowadzenia zbiórki.

Zbiórkę przeprowadzili: jeden z poszkodowanych, przedstawiciel rodziny i sąsiadów oraz Rady Sołeckiej i Stowarzyszenia Omnibus.


Zebrano 4 043,50 zł. 


=================================================================================

Informacja Ministerstwa Środowiska

na temat usuwania drzew i krzewów po zmianie przepisów.


informacja pdf...

==================================================================================================================================================================

W zakładce "STARE GALERIE" dodałem 4 galerie z dożynek w Studzionce.

Lata 1938, 1976, 1988, 2005.

W galeriach jest więcej zdjęć niż na tablicach, przygotowanych na tegoroczne dożynki.

Zapraszam.


                

galerie tutaj...


================================================

Ślōnskŏ gŏdka

Nasz język, nasza gwara to cząstka naszej historii.

Jednak wraz z kolejnymi pokoleniami, słowa zanikają.

Mówimy coraz więcej czystą polszczyzną.

Słowa zanikają również dlatego, że zmienia się w koło rzeczywistość i wychodzą z użycia różne przedmioty.

Kto z młodego pokolenia wie co to "kołkastla"? 

Że to pojemnik na węgiel zapominamy, bo przedmiot praktycznie wyszedł z użycia.


Zakładka znajduje się w bloku "Historia naszych ziem" pod nazwą "Nasza Ślonsko Godka".

Jest wiele informacji i humorystycznych tekstów.


======================================================================


Uzupełniona galeria "Uczniowie i nauczyciele sprzed 1970r."
galeria...=========================================================================================

W bloku "Historia Naszych Ziem"

powstała nowa zakładka "Historia Górnictwa"

Inspiracją do stworzenia tej zakładki jest zbliżajaca się "Barbórka" oraz plan zamknięcia KWK Krupinski,

 lub wyłączenia jej ze struktur Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Dlo naszej gruby i dlo kumpli oraz o kumplach co robili i robią na "Krupińskim"

Wszystkim górnikom i energo-maszynowcom z okazji Barbórki - ile zjazdów tyle wyjazdów - "Szczęść Boże"

"Zawsze idziemy po żywego" - avi... /fragment - 60MB/


Zakładka - Historia Górnictwa...

======================================================================galeria...

 =============================================================================


galeria...

------------------------------------------------------------------------


"Gruß aus Staude" - pocztówka  - "Pozdrowienia ze Studzionki";


Początek XX w. - kościół katolicki bez wieży którą dobudowano w 1924r., z drewnianym, poziomym płotem, szkoła po prawej stronie za drzewami. Na dole po lewej budynek Fary, po prawej gospoda Jana Orlika - która była przy ul. Powstańców.Pszczyna - rynek na pocztówkach i fotografii  1900 - 2015...