STUDZIONKA

STUDZIONKA - LINKI

Przedszkole,

 dawniej szkoła katolicka (1894r.)

KONTAKT

  • info@studzionka.net.pl


email do spółki wodnej:

  • sw-studzionka@wp.pl===========================================================

STUDZIONKA - NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2020

Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego 2316/174/VI/2020 z dnia 14.10.2020 r.

Lista laureatów konkursu „Piękna wieś województwa śląskiego” w roku 2020 

W kategorii najpiękniejsza wieś województwa śląskiego przyznano następujące nagrody:             

I miejsce -  Studzionka  gm. Pszczyna pow. pszczyński                 27 000 zł

II miejsce – Kozy gm. Kozy pow. bielski                                        20 000 zł

III miejsce – Bycina gm. Rudziniec pow. gliwicki                            15 000 zł

-------------------------------------------------------------------------------------

To główna nagroda w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Przygotowałem 24 zdjęcia w formacie A4, prezentację multimedialną oraz film, 

by jak najlepiej zaprezentować naszą Studzionkę 

i mamy I miejsce! 

Dlaczego uhonorowano Studzionkę – odpowiedź znajduje się w kryteriach i  przygotowanych materiałach.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyciąg z Regulaminu Konkursu:

III. Kryteria i punktacja w kategorii "najpiękniejsza wieś"

 1.  Estetyka i dbałość o zachowanie krajobrazu kulturowego i przyrodniczego

            - tereny i obiekty publiczne

      - posesje prywatne

2.  Zorganizowanie i zaangażowanie społeczności lokalnej w działania na rzecz wsi    (działające stowarzyszenia, organizacje, plany odnowy wsi itp.).

3.  Zachowanie i rozwój tożsamości wsi (historia, kultura, kształtowanie indywidualnego wizerunku wsi, tradycja i zwyczaje – sprawdzane na podstawie dokumentacji i opisów imprez).

4.  Umiejętność zaprezentowania dorobku wsi w przesłanych materiałach i jakość przedłożonych materiałów.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


             

                 

            

         

              

             

        ======================================================================================


======================================================================================


========================================================================================

CENTRUM NAUKI KOPERNIK w STUDZIONCE – zdalnie - /informacja mailowa CNK/ :

„Już w 9 października uczniowie z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Studzionce 

będą mieli okazję samodzielnie eksperymentować z Centrum Nauki Kopernik. Edukatorzy i młodzież spotkają się w sieci. 

E-Naukobus to prowadzone na żywo zajęcia online. 

Każdy może zostać naukowcem!

Uczniowie poznają zjawiska związane z powietrzem oraz ciśnieniem. Dowiedzą się, jak działają Półkule Magdeburskie (i ilu Strongmanów potrzeba, aby je rozdzielić) lub sprawdzą, jak można utrzymać w powietrzu piłkę plażową. To nie będą typowe lekcje. Eksperci Centrum Nauki Kopernik opracowali scenariusze zajęć tak, aby nie tylko prezentować zjawiska, ale i angażować uczniów. Uczestnicy wspólnie z prowadzącymi wykonają proste doświadczenia korzystając z przedmiotów, które zawsze są pod ręką. Przekonają się, że naukę może praktykować każdy, bez specjalistycznego sprzętu.” 
„fot. Lilia Sokołowska/Centrum Nauki Kopernik”.

============================================================================

Pamiętajmy o naszym zdrowiu i zdrowiu innych.
Stosujmy się do zaleceń epidemiologów.                                                                      


Strona Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Katowicach:       http://www.wsse.katowice.pl/=============================================================================

Brama oraz stojak na rowery:

Z drugiej strony zosały wypisane osoby, które najbardziej przyczyniły się do powstania tej inwestycji oraz przekrztałcenia jej 

Ustawiliśmy również stojak na rowery.             

            =================================================================================


KOMUNIKACJA POWIATOWA przez ul. POWSTAŃCÓW:

Za sprawą przychylności Zarządu Starostwa Powiatowego w Pszczynie, 
kilka kursów linii autobusowej Pszczyna – Pawłowice oraz Pawłowice – Pszczyna będzie realizowanych przez ul. Powstańców już od 1 września.
Pozostałe kursy będą realizowane nadal ul. Wodzisławską.

Powstały nowe przystanki:
„Kościół” - przy kościele katolickim - w stronę Pawłowic
„OSP” - przy Delikatesach - w stronę Pszczyny
„Stawy” - przystanki przy posesjach Państwa Czech i Smołka
„Kapliczka” - przystanki przy posesjach Państwa Pietryja i Szendera.

Dzięki uprzejmości Państwa Świerkot, 
przejście pomiędzy przystankami „Tartak” na ul. Wodzisławskiej i „Stawy” na ul. Powstańców będzie dostępne przez ich posesję.

Ze względu na remont drogi wojewódzkiej DW 933 będą występować opóźnienia lub nawet zmiany w kursowaniu autobusów. Aktualne informacje o rozkładzie jazdy i wszelkich zmianach w kursowaniu autobusów znajdują się na stronie:


oraz w zakładce w zakładce:      "KOMUNIKACJA LOKALNA"


UWAGA:    W papierowej wersji "ZWIASTUNA", w rozkładzie jazdy jest błąd, który Powiat poprawił już po przygotowaniu "Informacji Sołeckich".

                                             Pierwszy kurs linii Pawłowice - Pszczyna rusza z Pawłowic o godz. 6:00 a nie o 6:10, 

dlatego godziny przejazdu przez nasze przystanki są o 10 min. wcześniejsze. Dotyczy to tylko tego kursu.


==========================================================

Samochodowe Kino Objazdowe w Studzionce:

W imieniu Prezesa LKS Studzionka, Pszczyńskiego Centrum Kultury oraz swoim 
zapraszam na Samochodowe Kino Objazdowe.
W najbliższy piątek - 21.08.2020r., przy boisku LKS - godz. 20:30.


================================================================

Odpust Parafialny - imieniny naszego kościoła

w święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.

15 sierpnia 2020r.

 

W pierwszych wiekach ze względu na brak wolności religijnej chrześcijanie nie budowali świątyń, lecz spotykali się w domach.

Od IV w. zaczęły pojawiać się kościoły, często w miejscach męczeńskiej śmierci chrześcijan lub nad ich grobami, a więc gdzie istniał kult świętych.

Jeśli to nie było możliwe, troszczono się, by w kościele znajdowały się przynajmniej relikwie. W ten sposób kościoły zyskiwały swoich patronów. Dzień, w którym w liturgii wspominano owego patrona, stawał się świętem kościoła i parafii z nim związanej.

Wraz z rozwojem nauki o odpustach dołączono możliwość ich zyskiwania w dzień święta patronalnego danego kościoła, a sama uroczystość zyskała miano odpustu parafialnego.

 

Współcześnie odpusty to uroczystości specyficzne dla Kościoła katolickiego w Polsce; poza granicami kraju praktycznie niespotykane.  

Obecnie odpusty parafialne kojarzą się z zewnętrzną otoczką,

na którą składają się wydarzenia religijne:

suma odpustowa, strojenie kościoła, procesja,

ale także cała otoczka w postaci festynu, kramów z zabawkami i słodyczami itp.


    

      

   
=======================================================

Centralny Port Komunikacyjny odpisał;

CPK odpisał na maila z załączonym, negatywnym stanowiskiem Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Studzionka,

na plany lokalizacji linii kolejowej nr 170 - Jastrzębie Zdrój - Katowice:


Szanowny Panie Ireneuszu, Szanowni Państwo, 

Dziękujemy za kontakt oraz przekazane uwagi. Uprzejmie informujemy, że korespondencja w zakresie projektu: Budowa linii kolejowej nr  170 na odc. Chybie - Jastrzębie Zdrój - Godów - Granica Państwa, została skierowana w dniu 15 lipca br. do Interesariuszy Instytucjonalnych. Jako inwestorowi zależy nam, aby na tym etapie, w pierwszej kolejności omówić proponowane warianty z tą grupą Interesariuszy.

 

Należy zauważyć, że na obecną chwilę rozpatrywanych jest ok. 11 wariantów przebiegów nowej trasy kolejowej. Obecnie trwający kontakt z Interesariuszami Instytucjonalnymi ma na celu ograniczenie tej ilości do ok. 3 wariantów przebiegów. W tym momencie przebiegi te nie zostały jeszcze wybrane. Wobec powyższego na obecną chwilę nie jesteśmy w stanie odnieść się szczegółowo do zgłoszonych przez Państwa uwag.

 

Jednocześnie pragniemy zapewnić, że w Spółce CPK Sp. z o.o. rozpoczął się jednocześnie proces uzgodnień spotkań z grupami poszczególnych gmin, na terenie których potencjalnie będzie przebiegać nowa linia kolejowa w ramach ww. projektu. Spotkania te planowane są do realizacji w pierwszym tygodniu sierpnia br. Równocześnie zapewniamy Państwa, że kolejnym zaplanowanym działaniem są spotkania z poszczególnymi gminami (z przedstawicielami każdej gminy oddzielnie) tak, aby móc zapoznać się z uwagami/sugestiami/opiniami każdej poszczególnej gminy. Wówczas, na indywidualnych spotkaniach z włodarzami poszczególnych gmin, omówimy organizację spotkań z mieszkańcami oraz optymalny termin oraz formę takich spotkań. Wówczas będzie możliwość zapoznania się oraz omówienia zgłoszonych przez Państwa uwag,

 

Z wyrazami szacunku,

Justyna Szuchnik


odpowiedź mailowa CPK...


==================================================

Czy powstanie linia kolejowa przez Studzionkę?

W ubiegłym tygodniu Centralny Port Komunikacyjny udostępnił mapę z ewentualnym przebiegiem linii kolejowej nr 170 Jastrzębie Zdrój – Katowice, obejmującej swoim zasięgiem miejscowość Studzionka.

Proponowane przebiegi trasy przez naszą miejscowość, nie mają uzasadnienia ekonomicznego, 

ponieważ planowana linia zostaje niezasadnie wydłużona, poprzez zatoczenia koła obejmującego nasze Sołectwo, a mogłaby prowadzić po istniejącej infrastrukturze: Pawłowice – Żory – Katowice.

  Studzionka jest wsią typowo rolniczą o dobrej klasie ziemi uprawnej. Zbudowanie na naszym terenie linii kolejowych, spowoduje utratę znacznej powierzchni terenów uprawnych.

Rolnicy utracą ekonomiczne uzasadnienie swojej pracy. Podzielone pola, które znajdą się za torami, będą miały na tyle utrudniony dojazd, że uprawa na nich stanie się nieopłacalna. Nasi rolnicy zostaną wyrugowani z gospodarki rolnej.

Z planów wynika również, że dla realizacji inwestycji na naszym terenie, potrzebne będzie wysiedlenie mieszkańców, którzy od pokoleń tutaj mieszkają i pracują na ziemi przekazywanej od wieków z ojca na syna.

Mieszkańcy, którzy chcieli by się wypowiedzieć w tej sprawie proszeni są o przesłanie swojej opinii drogą mailową do Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Termin konsultacji społecznych upływa 31 lipca 2020r.

Dlatego, że pojawiły się 3 adresy mailowe, proszę wysłać swoją opinię na wszystkie 3.   mapa w dużej rozdielczości...=====================================================

Studzionka dla mieszkańców i rowerzystów.


Punkt postojowy na trasie EuroVelo4 - Studzionka ul. Jordana 30:

     

Przy Otwartym Inhalatorium Solankowym mamy dostęp do wody  wodociągowej zdatnej do picia – kurek znajduje się na studni.

Natomiast kabina WC znajduje się z boku budynku.

Dojście od ul. Robotniczej.


Punkt czerwony - wiata postojowa dla rowerzystow.
Punkt zielony - Otwarte Inhalatorium Solankowe.

 


         


   


============================================================================

Otwarte Inhalatorium Solankowe

w Studzionce już działa.

Po przygotowaniu projektu i załatwieniu wszystkich formalności, I etap budowy, firma wykonała w listopadzie 2019 roku.

W 2020 roku, mieszkańcy wykonali drugi etap, 

przekształcając fontannę solankową w Otwarte Inhalatorium Solankowe. 

 

    


całość...

============================================================================

Harmonogram odbioru odpadów: lipiec - grudzień 2020 oraz styczeń - czerwiec 2021

==================================================
Ulga dla właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady.

Od 1 maja br. właściciele nieruchomości jednorodzinnych posiadający kompostownik przydomowy 
i kompostujący w nim bioodpady mogą ubiegać się o zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Na terenie gminy Pszczyna wysokość tego zwolnienia wynosi 3 zł od mieszkańca/miesiąc.
Zatem opłata miesięczna po uwzględnieniu zwolnienia wynosi 16,10 zł od osoby. 
Zwolnienie będzie przysługiwało od miesiąca, w którym właściciel nieruchomości zadeklarował kompostowanie bioodpadów.
Wypełniony druk należy przesłać na adres Urzędu Miejskiego: ul. Rynek 2, 43-200 Pszczyna, mailowo na adres: pszczyna@pszczyna.pl lub wrzucić do skrzynki znajdującej się przy wejściu do Urzędu Miejskiego.

Dla mieszkańców nie posiadających drukarek postaram się udostępnić deklaracje w inny sposób i ewentualnie je zebrać.
Informację na ten temat jeszcze podam w tym tygodniu.
===========================================================================


=========================================================================================================================================
Projekt przebudowy DW 933,
mapki obejmujące teren Studzionki:


  ===============================================================

Baru "Źródełko" już nie ma, jest źródełko....

/atrakcja nie tylko dla dzieci/

/wystarczy podejść do studni, a "ożyje"/

      

To samo miejsce - różnica czasu ok. 60 lat.


==========================================================================================================


Film z drona:

"Studzionka - lato 2017"

/jakość HD, wielkość 220 MB/

http://studzionka.net.pl/studzionka2017.mp4

Dziękuję Darkowi Strażek za udostępnienie nagrania.

------------------------------------------------------------------------


"Gruß aus Staude" - pocztówka  - "Pozdrowienia ze Studzionki";


Początek XX w. - kościół katolicki bez wieży którą dobudowano w 1924r., z drewnianym, poziomym płotem, szkoła po prawej stronie za drzewami. Na dole po lewej budynek Fary, po prawej gospoda Jana Orlika - która była przy ul. Powstańców.Pszczyna - rynek na pocztówkach i fotografii  1900 - 2015...