STUDZIONKA

STUDZIONKA - LINKI

RÓŻNE

OGŁOSZENIA

KONTAKT

info@studzionka.net.pl


Facebook - "Studzienczanie"


Zwiastun z dn. 19.11.2017r....

==============================================================================================

8 listopada 2017r., w Sali Sejmu Śląskiego, Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, 

miała miejsce gala wręczenia wyróżnień w plebiscycie Dziennika Zachodniego "Sołtys Roku i Sołectwo Roku 2017".

Dla przypomnienia, w etapie powiatowym "Sołectwo Roku 2017" zajęliśmy II miejsce, za Czarkowem, a przed Brzeźcami.

Jeszcze raz, dziękuję wszystkim za oddane głosy.
To dzięki Wam, STUDZIONKA została wyróżniona!


      

        

    


==========================================================

Na Jubileusz 60-lecia 

Koła Gospodyń Wiejskich w Studzionce

==========================================

Wiemy, kto na zdjęciu.

Zdjęcie wykonane przed powstaniem KGW w Studzionce, a więc przed 1957 rokiem.

Na zdjęciu, uczestniczki kursu kroju i szycia, który był w Barze Źródełko.


Na zdjęciu losowo: Gertruda Swadźba, Wanda Wojciech, Maria Wojciech, Marta Wydra, Krystyna Markiton, Helena Mańka, Helena Mrzyk, Łucja Mrzyk, Leokadia Mrzyk, Helena Sojka, Alfreda Sojka, Helena Łakota, Krystyna Kolarczyk, Anna Brudys, Lidia Lipus, Michalina Kolarczyk 

oraz nierozpoznane panie.

==============================================================

Zwiastun z dn. 05.11.2017r....

Plan kolędy 2017/2018

===============================================================

Baru "Źródełko" już nie ma, jest źródełko....

/atrakcja nie tylko dla dzieci/

/wystarczy podejść do studni, a "ożyje"/

      

To samo miejsce - różnica czasu ok. 60 lat.

--------------------------------------------------------------------------------------

  

         


Tryskające źródełko - MP4...

====================================================================================

Dzieci rolników ubezpieczone na kolejny rok. 

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, pełniący równocześnie rolę Zarządu Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, zawarł z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych umowę grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci osób, objętych społecznym ubezpieczeniem rolników w pełnym zakresie. To kolejna taka umowa. Poprzednia obowiązywała do 13 października 2017 roku. Obecna także będzie ważna przez kolejnych 12 miesięcy, do 13 października 2018 roku i również jest finansowana przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Pełne warunki ubezpieczenia - pdf...

===========================================================

Tęcza nad naszym kościołem.

       

==========================================================

BRACIOM EWANGELIKOM

Rok 2017 - rokiem

Reformacji w Kościele Ewangelicko - Ausgburskim.

To 500 lat temu,  31 października 1517 roku, Marcin Luter, augustiański mnich, nie zgadzał się z ideą sprzedaży odpustów, gdyż według niego zbawienie możliwe było wyłącznie dzięki Łasce boskiej, a nie działaniom instytucji kościelnych. Efektem sprzeciwu Lutra było zawieszenie 31 października 1517r., na drzwiach kościoła zamkowego w Wittenberdze 95 tez, w których Luter nie zaatakował samego odpustu, lecz wyjaśniał jego znaczenie oraz istotę pokuty.

W trakcie reformacji, Studzionka stała się całkowicie ewangelicka, 

dlatego Reformacja to również cząstka naszej historii.

Przez prawie 100 lat obecności kapłanów ewangelickich w Studzionce, wszyscy mieszkańcy przeszli na wyznanie protestanckie i nawet gdy ok. 1662r. przybył kapłan katolicki Jagelius, powrót na katolicyzm przebiegał  bardzo powoli.

 Po 18 latach jego posługi w Studzionce, było zaledwie 6 katolików i aż 500 ewangelików, a przez te wszystkie lata, to faktycznie ewangelicy administrowali kościołem i parafią w Studzionce.


Historia Kościoła Ewangelickiego w Studzionce...

Kilka faktów z obchodów Roku Reformacji...

Historia Kościoła Ewangelickiego na Śląsku - Ezechiel Zivier...  /W 1654r. mówi on o kościele w Studzionce, że jest on „w całej okolicy daleko i szeroko sławny, z wszystkich miejscowości graniczących z państwem pszczyńskim, wielu gromadziło się tu na nabożeństwo". - niestety tekst w języku niemieckim (gotyk) - o Studzionce str. 11 (Staude)/


===============================================================================================

Zwiastun z dn. 22.10.2017r....

================================================================================================

"CIEKAWE PUBLIKACJE"

To zakładka, która zawiera dawne publikacje o naszych stronach.

To pigułka wiedzy o historii Ziemi Pszczyńskiej, o miejscowościach znajdujących się na jej terenie

oraz o Pszczynie i Pałacu Książęcym.

Publikacje dawne, stare, niejednokrotnie zapomniane.

 

Polecam:

"Wybrańcy Pszczyńscy 1657 - 1875" - słyszeliśmy o Bramie Wybrańców, ale kim oni byli?

"Bractwo Strzeleckie w Pszczynie 1687 - 1939" - historia Bractwa Strzeleckiego!

 "Wieś Czarków koło Pszczyny - przyczynek do historii uzdrowisk górnośląskich" - Czarków był uzdrowiskiem - niewiarygodne, a jednak...

itp.....


"Brama Wybrańców"

całość....


================================================================================================

CZUJNIK POWIETRZA W STUDZIONCE

Od kilku dni działa na terenie naszego sołectwa czujnik powietrza. W całej gminie ma być ich zamontowanych 17 sztuk, głównie na budynkach szkół.

Na żywo można śledzić pomiary na stronie internetowej:


Trzeba powiększyć mapę, znaleźć Studzionkę i kliknąć na kółko.

Pył zawieszony PM10:

Drobny pył zawieszony PM10 jest mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych zawierającą substancje toksyczne, takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (m.in. benzo(a)piren, metale ciężkie oraz dioksyny i furany).
Poziom dopuszczalny stężenia średniodobowego dla pyłu PM10 wynosi 50 µg/m3 i może być przekraczany nie więcej niż 35 razy w ciągu roku.

Pył zawieszony PM2,5:

Pył zawieszony PM2,5 jest mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych. Do atmosfery emitowany jest jako zanieczyszczenie pierwotne powstające w wyniku procesów antropogenicznych i naturalnych oraz jako zanieczyszczenie wtórne, powstające w wyniku przemian dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, amoniaku, lotnych związków organicznych i trwałych związków organicznych.
Pył zawieszony PM2,5 przenika do najgłębszych partii płuc, gdzie jest akumulowany, stanowiąc poważny czynnik chorobotwórczy, osiada na ściankach pęcherzyków płucnych utrudniając wymianę gazową, powodują podrażnienie naskórka i śluzówki, zapalenie górnych dróg oddechowych oraz wywołując choroby alergiczne, astmę, nowotwory płuc, gardła i krtani.
Poziom dopuszczalny 25 µg/m3.
===========================================================================================

Zaległe galerie:


Pszczyńska Olimpiada Przedszkolaków - 22 kwiecień 2017r.....


Piknik Rodzinny Przedszkolaków - 3 czerwiec 2017r.....


======================================================================================================

Film z drona:

"Studzionka - lato 2017"

/jakość HD, wielkość 220 MB/

http://studzionka.net.pl/studzionka2017.mp4

Dziękuję Darkowi Strażek za udostępnienie nagrania.=========================================================================

Komunikacja lokalna Gminy Pawłowice

linia: Pawłowice - Studzionka - Pawłowice


Przystanki: ul. Robotnicza - skrzyżowanie z ul. Stawową oraz pętla przy cmentarzu ewangelickim - "Studzionka centrum"

Jestem na etapie załatwiania przystanku przy Domu Gromadzkim i tabliczek z rozkładem jazdy.
===========================================================================

Kształtowanie się nazwy naszej miejscowości 

"STUDZIONKA" 

na przestrzeni wieków.

W bloku "DZIEJE STUDZIONKI" dodałem nową zakładkę "NAZWA - STUDZIONKA"

To udokumentowana ewolucja nazwy naszej miejscowości.

Zakładka...===============================================================

Uzupełniona zakładka o naszym biskupie

ks. Dariuszu Kałuży


zakładka tutaj...


========================================================

Projekt drogi wojewódzkiej DW 933 - zjazdy do pól.

Ostatnio miało miejsce spotkanie z zastępcą dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich, 

przy zjazdach, na terenie naszego Sołectwa. 

Niektóre sprawy zostały wyjaśnione, jednak prosimy o sprawdzenie zjazdów na aktualnych mapach projektowych, 

które zostały nam przysłane po spotkaniu.

Pliki są w formacie "jpg" o dużej rozdzielczości. 

Trzeba ściągnąć na komputer i powiększyć. Mapy są kolejno, od granicy z Pawłowicami.


DW 933 -1...

DW 933 - 2...

DW 933 - 3...

DW 933 - 4...

DW 933 - 5...

DW 933 - 6...

DW 933 - 7...

DW 933 - 8...

DW 933 - 9...

DW 933 - 10...

DW 933 - 11...


======================================================================

Projekt przebudowy ul. Jedności w Studzionce.

/mapki w dużej rozdzielczości/

Jedności1...

Jedności2...

Jedności3...

Jedności4...

Jedności5...

======================================================================


galeria...

 =============================================================================


galeria...

------------------------------------------------------------------------


"Gruß aus Staude" - pocztówka  - "Pozdrowienia ze Studzionki";


Początek XX w. - kościół katolicki bez wieży którą dobudowano w 1924r., z drewnianym, poziomym płotem, szkoła po prawej stronie za drzewami. Na dole po lewej budynek Fary, po prawej gospoda Jana Orlika - która była przy ul. Powstańców.Pszczyna - rynek na pocztówkach i fotografii  1900 - 2015...