STUDZIONKA

STUDZIONKA - LINKI

Przedszkole,

 dawniej szkoła katolicka (1894r.)

KONTAKT

  • info@studzionka.net.pl


email do spółki wodnej:

  • sw-studzionka@wp.pl


Zwiastun z dn. 09.08.2020r....


============================================================================================================


NEKROLOG...

=======================================================

Centralny Port Komunikacyjny odpisał;

CPK odpisał na maila z załączonym, negatywnym stanowiskiem Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Studzionka,

na plany lokalizacji linii kolejowej nr 170 - Jastrzębie Zdrój - Katowice:


Szanowny Panie Ireneuszu, Szanowni Państwo, 

Dziękujemy za kontakt oraz przekazane uwagi. Uprzejmie informujemy, że korespondencja w zakresie projektu: Budowa linii kolejowej nr  170 na odc. Chybie - Jastrzębie Zdrój - Godów - Granica Państwa, została skierowana w dniu 15 lipca br. do Interesariuszy Instytucjonalnych. Jako inwestorowi zależy nam, aby na tym etapie, w pierwszej kolejności omówić proponowane warianty z tą grupą Interesariuszy.

 

Należy zauważyć, że na obecną chwilę rozpatrywanych jest ok. 11 wariantów przebiegów nowej trasy kolejowej. Obecnie trwający kontakt z Interesariuszami Instytucjonalnymi ma na celu ograniczenie tej ilości do ok. 3 wariantów przebiegów. W tym momencie przebiegi te nie zostały jeszcze wybrane. Wobec powyższego na obecną chwilę nie jesteśmy w stanie odnieść się szczegółowo do zgłoszonych przez Państwa uwag.

 

Jednocześnie pragniemy zapewnić, że w Spółce CPK Sp. z o.o. rozpoczął się jednocześnie proces uzgodnień spotkań z grupami poszczególnych gmin, na terenie których potencjalnie będzie przebiegać nowa linia kolejowa w ramach ww. projektu. Spotkania te planowane są do realizacji w pierwszym tygodniu sierpnia br. Równocześnie zapewniamy Państwa, że kolejnym zaplanowanym działaniem są spotkania z poszczególnymi gminami (z przedstawicielami każdej gminy oddzielnie) tak, aby móc zapoznać się z uwagami/sugestiami/opiniami każdej poszczególnej gminy. Wówczas, na indywidualnych spotkaniach z włodarzami poszczególnych gmin, omówimy organizację spotkań z mieszkańcami oraz optymalny termin oraz formę takich spotkań. Wówczas będzie możliwość zapoznania się oraz omówienia zgłoszonych przez Państwa uwag,

 

Z wyrazami szacunku,

Justyna Szuchnik


odpowiedź mailowa CPK...


==================================================

Czy powstanie linia kolejowa przez Studzionkę?

W ubiegłym tygodniu Centralny Port Komunikacyjny udostępnił mapę z ewentualnym przebiegiem linii kolejowej nr 170 Jastrzębie Zdrój – Katowice, obejmującej swoim zasięgiem miejscowość Studzionka.

Proponowane przebiegi trasy przez naszą miejscowość, nie mają uzasadnienia ekonomicznego, 

ponieważ planowana linia zostaje niezasadnie wydłużona, poprzez zatoczenia koła obejmującego nasze Sołectwo, a mogłaby prowadzić po istniejącej infrastrukturze: Pawłowice – Żory – Katowice.

  Studzionka jest wsią typowo rolniczą o dobrej klasie ziemi uprawnej. Zbudowanie na naszym terenie linii kolejowych, spowoduje utratę znacznej powierzchni terenów uprawnych.

Rolnicy utracą ekonomiczne uzasadnienie swojej pracy. Podzielone pola, które znajdą się za torami, będą miały na tyle utrudniony dojazd, że uprawa na nich stanie się nieopłacalna. Nasi rolnicy zostaną wyrugowani z gospodarki rolnej.

Z planów wynika również, że dla realizacji inwestycji na naszym terenie, potrzebne będzie wysiedlenie mieszkańców, którzy od pokoleń tutaj mieszkają i pracują na ziemi przekazywanej od wieków z ojca na syna.

Mieszkańcy, którzy chcieli by się wypowiedzieć w tej sprawie proszeni są o przesłanie swojej opinii drogą mailową do Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Termin konsultacji społecznych upływa 31 lipca 2020r.

Dlatego, że pojawiły się 3 adresy mailowe, proszę wysłać swoją opinię na wszystkie 3.   mapa w dużej rozdielczości...============================================================================================================


NEKROLOG...


=====================================================

Studzionka dla mieszkańców i rowerzystów.


Punkt postojowy na trasie EuroVelo4 - Studzionka ul. Jordana 30:

     

Przy Otwartym Inhalatorium Solankowym mamy dostęp do wody  wodociągowej zdatnej do picia – kurek znajduje się na studni.

Natomiast kabina WC znajduje się z boku budynku.

Dojście od ul. Robotniczej.


Punkt czerwony - wiata postojowa dla rowerzystow.
Punkt zielony - Otwarte Inhalatorium Solankowe.

 


         


   


========================================================

Zwiastun z dn. 05.07.2020r....


============================================================================

Otwarte Inhalatorium Solankowe

w Studzionce już działa.

Po przygotowaniu projektu i załatwieniu wszystkich formalności, I etap budowy, firma wykonała w listopadzie 2019 roku.

W 2020 roku, mieszkańcy wykonali drugi etap, 

przekształcając fontannę solankową w Otwarte Inhalatorium Solankowe. 

 

    


całość...

============================================================================

Harmonogram odbioru odpadów: lipiec - grudzień 2020 oraz styczeń - czerwiec 2021============================================================================

Zwiastun z dn. 14.06.2020r....
==================================================
Ulga dla właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady.

Od 1 maja br. właściciele nieruchomości jednorodzinnych posiadający kompostownik przydomowy 
i kompostujący w nim bioodpady mogą ubiegać się o zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Na terenie gminy Pszczyna wysokość tego zwolnienia wynosi 3 zł od mieszkańca/miesiąc.
Zatem opłata miesięczna po uwzględnieniu zwolnienia wynosi 16,10 zł od osoby. 
Zwolnienie będzie przysługiwało od miesiąca, w którym właściciel nieruchomości zadeklarował kompostowanie bioodpadów.
Wypełniony druk należy przesłać na adres Urzędu Miejskiego: ul. Rynek 2, 43-200 Pszczyna, mailowo na adres: pszczyna@pszczyna.pl lub wrzucić do skrzynki znajdującej się przy wejściu do Urzędu Miejskiego.

Dla mieszkańców nie posiadających drukarek postaram się udostępnić deklaracje w inny sposób i ewentualnie je zebrać.
Informację na ten temat jeszcze podam w tym tygodniu.
===========================================================================


=========================================================================================================================================
Projekt przebudowy DW 933,
mapki obejmujące teren Studzionki:


  ===============================================================

Baru "Źródełko" już nie ma, jest źródełko....

/atrakcja nie tylko dla dzieci/

/wystarczy podejść do studni, a "ożyje"/

      

To samo miejsce - różnica czasu ok. 60 lat.


==========================================================================================================


Film z drona:

"Studzionka - lato 2017"

/jakość HD, wielkość 220 MB/

http://studzionka.net.pl/studzionka2017.mp4

Dziękuję Darkowi Strażek za udostępnienie nagrania.

------------------------------------------------------------------------


"Gruß aus Staude" - pocztówka  - "Pozdrowienia ze Studzionki";


Początek XX w. - kościół katolicki bez wieży którą dobudowano w 1924r., z drewnianym, poziomym płotem, szkoła po prawej stronie za drzewami. Na dole po lewej budynek Fary, po prawej gospoda Jana Orlika - która była przy ul. Powstańców.Pszczyna - rynek na pocztówkach i fotografii  1900 - 2015...