STUDZIONKA

STUDZIONKA - LINKI

Przedszkole,

 dawniej szkoła katolicka (1894r.)

OGŁOSZENIA


KONTAKT

info@studzionka.net.pl


Facebook - "Studzienczanie"


email do spółki wodnej:

sw-studzionka@wp.pl

=======================================================

Zwiastun z dn. 14.04.2019r....

=======================================================

NEKROLOG...

=======================================================

DZIEŃ FRANKOFONII W NASZEJ SZKOLE

 

W piątek 5 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 12 w Studzionce

odbył się XIII Powiatowy Dzień Frankofonii.

Wśród przybyłych gości obecni byli m.in. burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol, zastępca burmistrza Barbara Sopot-Zembok, starosta pszczyński Barbara Bandoła, zastępca starosty pszczyńskiego Damian Cieszewski,

Laurence Capelle - Delegat Generalny Walonii-Brukseli w Warszawie, Fabienne Ricordel - Attache ds. Współpracy Educkacyjnej Ambasady Francji, Jeremy Wallace - Radca Polityczny Ambasady Kanady,

Sylwia Wandziuk -Obłuska - radca ds. Współpracy Dwustronnej oraz Andrzej Mróz, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Katowicach

Po oficjalnym otwarciu uczniowie przystąpili do konkursu wiedzy o krajach frankofońskich. Uczestnicy musieli wykazać się wiedzą dotycząca filmów, piosenek, kuchni, czy geografii. Zmierzyli się również z zagadkami językowymi.

Uczniowie pokazali, że znają nawet francuskie nazwy Smerfów.


   


całość...


===============================================================

Zebranie Wiejskie 2019


Sprawozdawczo - Wyborcze Sołectwa Studzionka

miało miejsce 28 marca 2019 roku.


Obecnych było 91 mieszkańców.

Sołtys przedstawił sprawozdanie z działalności swojej i Rady Sołeckiej,

które zostało zaakceptowane przez zebranych.


całość...

================================================================

Zwiastun z dn. 31.03.2019r....


=======================================================

Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze

Koła Gospodyń Wiejskich w Studzionce.

W sobotę 9 marca 2019r. na sali Domu Strażaka jak co roku, nasze Panie zorganizowały Zebranie Koła połączone ze spotkaniem okolicznościowym z okazji Dnia Kobiet.

Spotkanie uświetnił zespół "Pwłowickie Babeczki"całość...

============================================================

Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze

LKS Studzionka

miało miejsce w dniu 24 lutego 2019r.

Jak co roku sprawozdanie z działalności klubu przedstawił Prezes - Kazimierz Wierzyński.

 Skarbnik - Marcin Swadźba przedstawił sprawozdanie finansowe, natomiast sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, 

odczytał jej Przewodniczący Witold Pietrzyk. 

Zebrani członkowie udzielili absolutorium Zarządowi.

Następnie przystąpiono do wyborów nowych władz klubu.

Zebrani przyjęli składy Zarządu i Komisji Rewizyjnej w następujących funkcjach:

Zarząd:

Kazimierz Wierzyński - Prezes

Krzysztof Szymbara - Wice Prezes ds. sportowych

Alojzy Sojka - Wice Prezes ds. gospodarczych

Marcin Swadźba - Skarbnik

Piotr Niezgoda - Sekretarz

Członkowie Zarządu: Gabriela Adamczyk, Piotr Błatoń, Marcin Konieczny, Sylwester Szymoszek, Mariusz Sodzawiczny, Alfred Gonska, Ryszard Mazur, Damian Waleczek.

Komisja Rewizyjna:

Grzegorz Menżyk - Przewodniczący

Członkowie Komisji: Zenon Czapla, Witold Pietrzyk.


=========================================================

Walne Zebranie Sprawozdawcze

Ochotniczej Straży Pożarnej w Studzionce

23 lutego 2019r.

Zebranie miało miejsce na sali Domu Strażaka.


całość...

============================================================

Walne Zgromadzenie Członków Spółki Wodnej Sołectwa Studzionka

miało miejsce w dniu 20 lutego 2019r. w Domu Strażaka.

Na początku sołtys Ireneusz Gruszka przedstawił działania

na rzecz powołania Spółki w naszym Sołectwie.

Porozumienia o utworzeniu Spółki w dniu 17 kwietnia 2019r.

podpisało 12-tu mieszkańców Studzionki, którzy uchwalili Statut

oraz powołali tymczasowe władze w celu przeprowadzenia procedur założycielskich:

Na zebraniu wybrano nowe władze w składach

Zarząd:

Łakota Krzysztof

- Prezes

Świerkot Andrzej

- Zastępca Prezesa

Pieczka Janusz

- Członek Zarządu

Gonska Marek

- Członek Zarządu

Wierzyński Kazimierz

- Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

Firla Roman

- Przewodniczący

Kijonka Mariusz

- Członek Komisji

Gonska Alfred

- Członek Komisji


STATUT Spółki Wodnej Sołectwa Studzionka...


Wysokość składek członkowskich:        20 zł od posesji  oraz  7 zł. od każdego pełnego hektara

Konto do przelewów bankowych:


Spółka Wodna Sołectwa Studzionka

43-245 Studzionka, ul. Jedności 4

Bank Spółdzielczy Pawłowice

  56 8447 0005 0011 3814 2000 0001

całość...

====================================================================

Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Kółka Rolniczego

21 lutego 2019r.

Zarząd:

Piotr Mańka  -        Prezes

Janusz Pieczka  -    V-ce Prezes

Krzysztof Mańka  -  Skarbnik

Kazimierz Szendera  -  Sekretarz

Kazimierz Czerwiński  -  członek

Roman Firla            -  członek

Waldemar Lipus      -  członek

Komisja Rewizyjna:

Krzysztof Baron  -      Przewodniczący

Franciszek Smołka  -  członek

Mariusz Kijonka  -      członek


całość...
===================================================

Zebranie Koła Emerytów i Rencistów w Studzionce

miało miejsce 2 lutego w Domu Strażaka,

a było poprzedzone mszą św. w intencji członków Koła.


całość...

========================================================================================================

OGŁOSZENIE!

Zarząd Spółki Wodnej Sołectwa Studzionka

zaprasza wszystkich rolników i właścicieli posesji

na Walne Zgromadzenie Spółki

w dniu 20 lutego 2019r., godz. 18:00 w sali Domu Strażaka.


Program Zebrania:

Przedstawienie spraw związanych z założeniem Spółki.

    - Omówienie głównych problemów melioracyjnych Sołectwa Studzionka.

    - Podjęcie uchwały w sprawie wysokości składek członkowskich.

    - Przedstawienie wyniku inwentaryzacji urządzeń melioracyjnych, wykonanych w naszym Sołectwie na zlecenie Gminy Pszczyna.

    - Przedstawienie zasad funkcjonowania spółki wodnej w Gminie Pawłowice

    - Wolne głosy i wnioski.

                                                                                    Za Zarząd

                                                                                                                              Ireneusz Gruszka


===================================================

Harmonogram odbioru odpadów

styczeń - czerwiec 2019r.======================================================================

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina: 

Od 1 grudnia 2018 roku zmieniają się kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych KRUS i wynoszą odpowiednio:

70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, tj. 3206,20 zł.

130% tego wynagrodzenia, tj. 5954,30 zł.


cała informacja pdf...

=======================================================

OBCHODY 100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

oraz

 50-LECIA UFUNDOWANIA POMNIKA WDZIĘCZNOŚCI W STUDZIONCE!

9 listopada 2018 roku o godzinie 13:30, uczciliśmy 100-lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę oraz 50-lecie ufundowania przez mieszkańców Pomnika Wdzięczności.

Uroczystość zaszczycili:

Burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol, Starosta Powiatu Pszczyńskiego Paweł Sadza, Radni, Waldemar Lipus i Łukasz Tetla, ks. Proboszcz Janusz Ahnert, Dyrektor Szkoły Podstawowej Urszula Niezgoda, Dyrektor Przedszkola Sylwia Młocek, przedstawicielki Grona Pedagogicznego,Prezesi i Przewodniczące Organizacji Społecznych Studzionki, przedstawiciele mieszkańców, młodzież szkoły i mali przedszkolacy.

Uroczystość, uświetniona została salwą honorową, wykonaną przez Bractwo Kurkowe.

Serdecznie dziękuję wszystkim obecnym za udział w uroczystościach.

Przyjaciołom i kolegom dziękuję za pracę, bo dzięki niej mogliśmy i mieliśmy gdzie zorganizować taką uroczystość.

W złączeniu podniosłe, przejmujące i głęboko patriotyczne przemówienie Starosty Pawła Sadzy.

przemówienie...


http://wiadomosci.pless.pl/55557-zdjecia-uroczystosci-przy-pomniku-wdziecznosci-w-studzionce-studzionka


      


 

======================================================

REMONT DW 933:

Pojawiło się ogłoszenie o przetargu na przebudowę DW 933 - termin realizacji - do końca listopada 2020 roku.


 W ostatnich dniach ukazał się przetarg na remont drogi wojewódzkiej DW 933. 

Poniżej dostępne są mapki projektowe z przetargu. 

Zainteresowane osoby proszę o zapoznanie się z nimi i sprawdzenie, 

czy uwzględnione są zjazdy, a zwłaszcza te, w sprawie których, 

spotykaliśmy się na miejscu z Zastępcą Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich.

DW 933 - 11...

DW 933 - 12...- skrzyż. Stawowa

DW 933 - 13...

DW 933 - 14...- skrzyż. Jedności

DW 933 - 15...

DW 933 - 16...

DW 933 - 17...- skrzyż. Miarki

DW 933 - 18...- tartak

DW 933 - 19...


====================================================================================

Wniosek 

na dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

w programie "Czyste Powietrze"

Ze względu na trudności ze znalezieniem wniosku na stronie Funduszu, można go ściągnąć z linku poniżej.

Dostępna jest również instrukcja wypełnienia wniosku.

Po wypełnieniu należy przesłać go przez "Portal Beneficjenta" na stronie Funduszu.., a następnie dostarczyć go w formie papierowej.

Wszystkie informacje na stronie: https://www.wfosigw.katowice.pl/


wniosek...

instrukcja do wniosku...

Wniosek jest spakowany w format zip - należy go rozpakować i wypełnić - format pdf.   


===================================================================

W zakładce "CIEKAWE PUBLIKACJE"

"Historia parafii wiejskich Archiprezbiteratu Żory na Górnym Śląsku"

autor: Alfons Nowack - Profesor religii w szkole średniej w Żorach - rok 1912.

Dokładnie przedstawione monografie wszystkich ówczesnych parafii dekanatu Żory:

Parafia Boguszowice, Parafia Bzie, Parafia Jankowice Królewskie, Parafia Krzyżowice, Parafia Pawłowice, Parafia Pielgrzymowice, 

Parafia Studzionka, Parafia Szeroka, Parafia Warszowice.

BARDZO CIEKAWA PUBLIKACJA, opisująca miejscowości od ich najstarszych zapisków w dokumentach historycznych.

Ciekawie przedstawiona historia parafii i miejscowości oraz początki ich szkolnictwa.

Kościół Studzieński:


całość publikacji...

================================================================================

Nasz, pszczyński "ein Topf Chef"

W niedzielę 19 sierpnia, na pszczyńskim rynku, już po raz jedenasty odbył się Festiwal Pszczyńskich Maszketów "Chochla 2018".

Podczas Chochli przeprowadzono również konkurs o tytuł pszczyńskiego "ein Topf Chefa".
Tytuł kulinarnej mistrzyni za przygotowanie sałatki lub dania obiadowego na zimno, 

trafił do naszej mieszkanki - Aleksandry Mężyk - BRAWO!!!

Brawo nasze Panie z Koła Gospodyń Wiejskich!


całość...

=========================================================================================


"STUDZIONKA - OD ZASADŹCY DO BURMISTRZA",


To najnowsza publikacja naszego historyka, pana Józefa Wydry. 

Autor przedstawia, na podstawie dokumentów Archiwum Państwowego w Pszczynie, jakie były koleje samorządności w naszej wiosce. Są opisane początki Studzionki od 1303 roku, oraz mieszkańcy, o których wzmianka znalazła się w dawnych dokumentach. Bogata informacja jest o samorządzie wiejskim okresu międzywojennego oraz powojennego. 

Są wspomniani nasi ojcowie, dziadkowie i pradziadkowie, którzy zapisali się w dokumentach, zgromadzonych w archiwach. Publikacja pięknie ozdobiona dołączonymi fotografiami /niektóre wcześniej niepublikowane/.

Kolejna publikacja o naszej miejscowości i naszych przodkach, która powinna wzbogacić nasza domową biblioteczkę.

Cena egzemplarza to tylko 10 zł.

Publikację można nabyć w piekarni Rodziny Tetla oraz przy kościele, po mszach św.

 

=======================================================================

W zakładce "CIEKAWE PUBLIKACJE"

"Podręcznik Powiatu Pszczyńskiego 1933 R."

Wszystko co było ważne i aktualne o Powiecie Pszczyńskim w 1933r. 

Jest krótka informacja o przeszłości Ziemi Pszczyńskiej. 

Są aktualne wtedy, informacje o trzech miastach i wszystkich miejscowościach - można poszukać informacji o swojej miejscowości z tamtych lat.zakładka również tutaj...

==============================================================================================

73 rocznica Marszu Śmierci więźniów KL Auschwitz

/Cmentarz parafialny w Studzionce, 19.01.2018r./

 

Marsz ten był największym, jaki miał miejsce na ziemiach polskich. 

Przebiegał na 63-kilometrowej trasie z Oświęcimia do Wodzisławia Śląskiego.

17 stycznia 1945 roku w obozie zarządzono ewakuację około 56 000 więźniów.


Jakże na czasie, są słowa Starosty Pszczyńskiego Pawła Sadzy, wypowiedziane podczas obchodów

72 rocznicy Marszu Śmierci, na cmentarzu w Studzionce, w 2017 roku:

W przejmującej mowie, przedstawił genezę marszu oraz kierując słowa do naszej młodzieży, jak również do pozostałych, obecnych osób, zaapelował o dołożenie wszelkich starań, aby podobna historia nigdy już się nie powtórzyła. Możemy to osiągnąć tylko poprzez jedność, a nie podziały, które prowadzą do nienawiści, wykluczenia, czy w końcu do konfliktu zbrojnego.

"Róbmy wszystko, by nie było nienawiści i agresji wobec innych, bo każdemu człowiekowi należy się szacunek, bez względu na pochodzenie i religię którą wyznaje".

całość...

============================================================================

W zakładce "CIEKAWE PUBLIKACJE" - /blok: "HISTORIA NASZYCH ZIEM"/

Roczniki Diecezji Śląskiej z roku 1928 i 1938.

Są to spisy księży Diecezji Śląskiej, ze wszystkich jej dekanatów, wraz z ich przełożonymi, aż do samego Papieża Piusa XI

Wymienione są wszystkie parafie oraz  ilość wiernych.

W spisie jest oczywiście Dekanat Pszczyński i Żorski.

Wśród Radców Duchownych, wymieniony jest, ówczesny proboszcz parafii w Studzionce, ks. Franciszek Długosz

zakładka również tutaj...


    ===============================================================

Baru "Źródełko" już nie ma, jest źródełko....

/atrakcja nie tylko dla dzieci/

/wystarczy podejść do studni, a "ożyje"/

      

To samo miejsce - różnica czasu ok. 60 lat.

--------------------------------------------------------------------------------------

  

         


Tryskające źródełko - MP4...

===============================================================================================

"CIEKAWE PUBLIKACJE"

To zakładka, która zawiera dawne publikacje o naszych stronach.

To pigułka wiedzy o historii Ziemi Pszczyńskiej, o miejscowościach znajdujących się na jej terenie

oraz o Pszczynie i Pałacu Książęcym.

Publikacje dawne, stare, niejednokrotnie zapomniane.

 

Polecam:

"Wybrańcy Pszczyńscy 1657 - 1875" - słyszeliśmy o Bramie Wybrańców, ale kim oni byli?

"Bractwo Strzeleckie w Pszczynie 1687 - 1939" - historia Bractwa Strzeleckiego!

 "Wieś Czarków koło Pszczyny - przyczynek do historii uzdrowisk górnośląskich" - Czarków był uzdrowiskiem - niewiarygodne, a jednak...

itp.....


"Brama Wybrańców"

całość....

======================================================================================================

Film z drona:

"Studzionka - lato 2017"

/jakość HD, wielkość 220 MB/

http://studzionka.net.pl/studzionka2017.mp4

Dziękuję Darkowi Strażek za udostępnienie nagrania.===========================================================================

Kształtowanie się nazwy naszej miejscowości 

"STUDZIONKA" 

na przestrzeni wieków.

W bloku "DZIEJE STUDZIONKI" dodałem nową zakładkę "NAZWA - STUDZIONKA"

To udokumentowana ewolucja nazwy naszej miejscowości.

Zakładka...
------------------------------------------------------------------------


"Gruß aus Staude" - pocztówka  - "Pozdrowienia ze Studzionki";


Początek XX w. - kościół katolicki bez wieży którą dobudowano w 1924r., z drewnianym, poziomym płotem, szkoła po prawej stronie za drzewami. Na dole po lewej budynek Fary, po prawej gospoda Jana Orlika - która była przy ul. Powstańców.Pszczyna - rynek na pocztówkach i fotografii  1900 - 2015...