STUDZIONKA

STUDZIONKA - LINKI

Przedszkole,

 dawniej szkoła katolicka (1894r.)

KONTAKT

  • info@studzionka.net.pl


email do spółki wodnej:

  • sw-studzionka@wp.pl

Studzionka nie potrafi wydać środków 

 z "Funduszu Rady Sołeckiej"

 

Z analizy wydatków Rad Sołeckich i Zarządów Osiedli Gminy Pszczyna w latach 2012 i 2013 wynika, że w 2012 roku  w Studzionce nie wydano aż 40% środków, a w 2013 roku nie wydano 34% środków przypadających na nasze Sołectwo.

Plan w 2012 zakładał - 27 290,00 zł, a wydano - 16 432,47 zł.  -  

nie wykorzystano - 10 857,53 zł.

Plan w 2013 roku zakładał  - 27 290,00 zł, wydano - 18 176,12 zł. -  

nie wykorzystano - 9 113,88 zł.

Wysokość kwoty przypadającej na sołectwo czy osiedle ustalana jest ze względu na liczbę mieszkańców i co roku nie ma znacznych wahań tych kwot.

Jednakże co ciekawe Urząd Miejski w sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2012 rok skorygował kwotę nam przypadającą do 22 190,00 zł, a w sprawozdaniu za 2013 rok skorygował do 21 290 zł. -  ciekawe poprawianie księgowości


2012 - plan                       2012 - wykonanie

2013 - plan               2013 - wykonanie