STUDZIONKA

STUDZIONKA - LINKI

Przedszkole,

 dawniej szkoła katolicka (1894r.)

KONTAKT

  • info@studzionka.net.pl


email do spółki wodnej:

  • sw-studzionka@wp.pl

W dniu 2 lutego 2015r. o godzinie 17.00 w Domu Strażaka odbyło się Zebranie Wiejskie sprawozdawczo-wyborcze.

 

W zebraniu udział wzięli :

1)      z ramienia Władz Miasta Pszczyna Dariusz Skrobol – Burmistrz Pszczyny, Barbara Sopot-Zembok – I Zastępca Burmistrza Pszczyny oraz Alojzy Cieszko – Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa;

2)      trzech przedstawicieli Rady Miasta Pszczyna

3)      radny powiatowy

4)      Sołtys Studzionki – Jan Brzozowski

5)      Rada Sołecka w osobach: Jerzy Białas, Waldemar Lipus, Paweł Mańka, Andrzej Świerkot, Franciszek Sodzawiczny i Łukasz Tetla.

6)      przybyli mieszkańcy Studzionki w liczbie 154 osoby uprawnione do głosowania.

W czasie zebrania ustępujący Sołtys przedstawił sprawozdanie z realizacji zadań i uchwał zebrania wiejskiego za rok 2014r., które zostało przyjęte przez zebranych jednogłośnie.

Za 16 lat działalności samorządowej na rzecz sołectwa Studzionka oraz gminy Pszczyna Jan Brzozowski – Sołtys Studzionki otrzymał list gratulacyjny z rąk Burmistrza Pszczyny. Również Rada Sołecka w imieniu społeczności wiejskiej podziękowała Sołtysowi za wieloletnią współpracę oraz zaangażowanie jakie wkładał w czasie załatwiania spraw na rzecz naszej miejscowości .

       

Kolejnym punktem zebrania był wybór Sołtysa. Zgłoszono dwóch kandydatów: Ireneusza Gruszkę, oraz Andrzeja Świerkota, w trakcie głosowania otrzymali odpowiednio 87 i 67 głosów. Sołtysem został wybrany większością głosów Ireneusz Gruszka.

Następnie przystąpiono do wyboru Rady Sołeckiej. Zgłoszono następujących kandydatów: Mariusz Szojda (otrzymał 130 głosów), Łukasz Tetla (124), Waldemar Lipus (120), Wiesław Balcerzak (117), Andrzej Świerkot (116), Grzegorz Waleczek (84), Marcin Gonska (80) i Marcin Bienioszek (72). Do Rady Sołeckiej na kolejną          4- letnią kadencję zostali wybrani: M.Szojda, Ł.Tetla, W. Lipus, W. Balcerzak, A. Świerkot i G. Waleczek.

 

 

W czasie Zebrania przyjęto następujące uchwały:

1)      Preliminarz budżetu Sołectwa Studzionka w kwocie 27 290,00 PLN .

2)      Pełnomocnictwo dla Rady Sołeckiej do zmiany wydatków w budżecie Sołectwa Studzionka.

3)      Podjęcie prac zmierzających do wymiany okien i drzwi wejściowych do budynku Przedszkola Publicznego nr 14 w Studzionce.

Uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.

W czasie Zebrania na ręce Burmistrza Pszczyny zgłoszono uwagi w zakresie realizacji prac remontowych oraz naprawczych dróg gminnych w naszej miejscowości oraz problem związany z realizacją odśnieżania dróg gminnych.