STUDZIONKA


Telefony alarmowe:

 • (999) 032-210-37-15 - Pogotowie ratunkowe Pszczyna
 • 32-212-80-00 - Prywatne pogotowie ratunkowe Pszczyna
 • (997) 32-44-93-200 - Policja Pszczyna
 • (998) 32-449-37-00 - Straż pożarna Pszczyna
 • 32-210-43-73 - Straż miejska Pszczyna
 • (991) 32-210-37-00 - Pogotowie energetyczne Pszczyna
 • (992) 32-210-33-14 - Pogotowie gazowe Pszczyna
 • (994) 32-210-45-20 - Pogotowie wodociągowe Pszczyna

 

Ważne telefony - Studzionka:

 • 32-212-33-25 - Biuro Rady Sołeckiej
 • 32-212-33-21 - Ośrodek Zdrowia
 • 32-435-05-57 - Apteka Wiesiołek
 • 32-212-33-56 - Parafia Rzymsko-Katolicka
 • 32-210-30-92 - Parafia Ewangielicko-Augsburska
 • 32-211-31-56 - Publiczne Gimnazjum nr 5
 • 32-212-33-94 - Szkoła Podstawowa nr 12

Inne:

 • 32-212-33-52 - Piekarnia - Tetla
 • 32-212-33-80 - Tartak - Białas
 • 32-449-11-82 - Usługi i maszyny rolnicze - Świerkot

Telefony informacyjne:

 • 32-210-41-31 - Informacja PKS
 • 32-428-88-88- Informacja PKP
 • 118,  913 - Biuro numerów TPSA
 •  96-96 - Biuro napraw TPSA
 • 32-209-17-01 - Centrum Informacji Europejskiej
 • 32-449-23-28- Powiatowy  Rzecznik Konsumentów
 • 22-696-55-50 - Rzecznik Praw Dziecka

Telefony do urzędów i instytucji:

 • 32-449-39-00 - Urząd Miejski w Pszczynie - Centrala
 • 32-447-08-00 - Gminne Centrum Reagowania
 • 32-449-23-00- Starostwo Powiatowe Pszczyna
 • 32-210-11-33 - Oddział ZUS Pszczyna - 801 400 987
 • 32-212-81-25 - Oddział KRUS Pszczyna

 

 

 • 32-449-22-00 - Urząd Skarbowy Pszczyna
 • 32-449-22-01
 • 32-449-22-10
 • 32-210-46-32 - Urząd Pracy Pszczyna
 • 32-210-43-00 - Sąd Rejonowy Pszczyna
 • 32-210-35-68 - Prokuratura Rejonowa Pszczyna
 • 32-210-30-21 /22 - Szpital Miejski Pszczyna
 • 32-210-41-73 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Pszczyna
 • 32-449-01-45 - Centrum Pomocy Rodzinie Pszczyna
 • 32-210-37-16 - Poradnia psychologiczno-pedagogiczna Pszczyna
 • 32-210-34-69 - Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny Pszczyna
 • 32-207-77-77 - Śląski Urząd Wojewódzki Katowice
 • 32-735-17-00 - Narodowy Fundusz Zdrowia Katowice

Telefony apteki - Pszczyna:

 • 32-210-38-29 - Pod Murzynem (Piastowska)
 • 32-210-17-55 - Przy Szpitalu (Antesa)
 • 32-210-22-32 - Piast (W.Łokietka)
 • 32-210-35-95 - Salexim (Bramkowa)
 • 32-210-02-23 - (Bogedaina)
 • 32-210-37-10 - Apteka Stara (Rynek)
 • 32-210-48-00 - (Hallera)
 • 32-326-58-50 - Apteka na Bielskiej (Bielska)
 • 32-212-88-20 - Medictrans (Dworcowa)

Telefony zaufania:

 • 32-253-05-00 - Katolicki telefon zaufania Katowice
 • 32-258-65-55 - Telefon zaufania Katowice
 • 801-120-002 - Pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie
 • 800-120-226 - Policyjny telefon zaufania
 • 801-140-068 - Linia dla rodziców pijących dzieci
 • 22-692-82-26 - Telefon zaufania AIDS
 • 22-654-70-70 - Telefon zaufania dla zaginionych i ich rodzin
 • 22-628-99-99 - Telefon zaufania przeciwko handlowi kobietami
 • 22-626-94-19 - Telefon zaufania Ochrony Praw Dziecka

 

Urząd Miejski w Pszczynie

tel. 32 4493900 - centrala
tel. 32 4493999 - sekretariat

tel. 32 4493925 - Wydział Organizacyjno-Informacyjny
tel. 32 4493903 - Wydział Finansowy
tel. 32 4493914 - Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
tel. 32 4493927 - Wydział Urbanistyki i Architektury
tel. 32 4493946 - Wydział Gospodarki Komunalnej
tel. 32 4493931 - Wydział Przedsięwzięć Publicznych
tel. 32 4493906 - Wydział Rolnictwa i Leśnictwa
tel. 32 4493940 - Wydział Spraw Obywatelskich
tel. 32 4493937 - Wydział Prawny
tel. 32 4493938 - Urząd Stanu Cywilnego

tel. 32 2104373 - Straż Miejska
tel. 32 4493935 - Biuro Rady Miejskiej
tel. 32 4493923 - Referat Zdrowia
tel. 32 4493926 - Referat Lokalowy
tel. 32 4493932 - Referat Zamówień Publicznych
tel. 32 4470800, 2104557 - Referat Zarządzania Kryzysowego
tel. 32 4493948 - Referat Rozwoju i Funduszy Europejskich
tel. 32 4493920 - Referat Informatyki
tel. 32 4493944 - Referat Ochrony Środowiska
tel. 032 4493943 - Referat Promocji

 

Szpital Powiatowy

tel. 32-210-30-22

tel. 32-210-50-02

 • Administracja - sekretariat 300
 • Rejestracja - rejestracja ogólna 379
 • Oddział Wewnętrzny I - trzecie piętro - sekretariat 331
 • Oddział Neurologiczny i Geriatryczny - sekretariat 214
 • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - sekretariat 233
 • Oddział Chirurgii Ogólnej - sekretariat 361
 • Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - sekretariat 361
 • Oddział Połozniczo-Ginekologiczny - sekretariat 320
 • Oddział Noworodkow - sekretariat 320
 • Laboratoria - analityczne 238 - mikrobiologia 316 - serologia 318