STUDZIONKA

STUDZIONKA - LINKI

Przedszkole,

 dawniej szkoła katolicka (1894r.)

KONTAKT

  • info@studzionka.net.pl


email do spółki wodnej:

  • sw-studzionka@wp.pl

Domy i ulice

w dawnej Studzionce

/dziękuję za udostępnienie zdjęć/


Poczxątek XX w. - pocztówka Gruß aus Staude - Pozdrowienia ze Studzionki;


Kościół katolicki bez wieży, którą dobudowano w 1924r., z drewnianym, poziomym płotem, szkoła katolicka po prawej stronie za drzewami. Na dole po lewej budynek Fary, po prawej gospoda Jana Orlika - która była przy ul. Powstańców - tzw. Wymysłówka

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lata 20-te XX w.


Obecna ul. Małcużyńskiego, w dali stodoła na terenach kościelnych i kościół

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rok 1938


Ul. Robotnicza 3 - Dom Zofii i Teofila Gruszka, wcześniej Dziendziel, na zdjęciu z dziećmi: Edmundem, Emanuelem i Marią. Dom kryty strzechą. W jednym budynku część dla ludzi i część dla zwierząt. Przy okienku deska - schodki dla kur.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Lata 30-te XX w.


Nowo-wybudowany Dom Parafialny z salą widowiskową i mieszkaniem. Ul. Jedności 13. Po lewej puste pole - obecnie osiedle domów jednorodzinnych. Pomiędzy kolumnami ks. Franciszek Długosz. Zdjęcie wykonane prawdopodobnie po występie artystycznym.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lata 30-te XX w.


Obecna ul. Powstańców, w dali skrzyżowanie z ul. Polną

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lata 50-te XX w.


Obecna ul. Jedności i nieistniejący bar Źródełko, w rogu budynku widać wieżę kościoła ewangelickiego.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lata 50-te XX w.


Obecna ul. Jordana na wysokości szkoły, w stronę kościoła nie ma jeszcze żadnego domu

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lata 50-te XX w.


Obecna ul. Jedności /skrzyżowanie z ul. Powstańców/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Około 1967 roku.


Kościół katolicki zbudowany w 1834 roku. Krótko po malowaniu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Około 1967 roku.


Kościół ewangelicki zbudowany w 1939 roku.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lata 60-te XXw.


Budynek szkoły, przed wojną szkoła katolicka zbudowana w 1894r., obecnie przedszkole.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lata 60-te XX w.


Budynek przedszkola. przed wojną szkoła ewangelicka zbudowana w 1898r., obecnie budynek prywatny.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lata 70-te XXw.


Dom Gromadzki mieszczący dawniej urząd gromadzki, służbę zdrowia, klub i mieszkania.


Jak wyżej

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Około 1967 roku


Ulica Jordana, dom rodziny Miły - nieotynkowany; przy kościele rusztowania - prawdopodobnie malowanie elewacji; po prawej dom rodziny Górka - wtedy Ziebura, ze spadzistym dachem, a przed nim stodoła.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Około 1975 roku


Ulica Małcużyńskiego. a właściwie droga; na pierwszym planie dom rodziny Konieczny następnie rodziny Gonska i dalej widać kawałek domu rodziny Swadźba.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lata 70-te XX w.


Ulica Wodzisławska, dom Państwa Jaworskich oraz stary przystanek autobusowy.


Rok 1967


Po lewej nowy dom rodziny Konieczny, po prawej stary, kryty strzechą dom rodzin Konieczny i Pytel. Ulica Jedności 3.