STUDZIONKA

    

Sołectwo Studzionka

Biuro Sołtysa czynne we wtorki w godz. 17:00 - 19:00

=======================================


Aktualny harmonogram odbioru odpadów.

Od kwietnia odpady segregowane będą odbierane co dwa tygodnie - dotychczas było co cztery.

Harmonogram dostępny również w "Zwiastunie". 

W najnowszym, z powodu braku miejsca tylko na trzy miesiące. Cały postaram się zamieścić za dwa tygodnie.


harmonogram odpady...

===================================================================== 


Zebranie Wiejskie 2018

W poniedziałek 12 marca 2018r. odbyło się Sprawozdawcze Zebranie Wiejskie Sołectwa Studzionka.

Do Domu Strażaka przybyła rekordowa liczba mieszkańców - 144 osoby.

 Byli nasi Radni Waldemar Lipus i Łukasz Tetla

 oraz przedstawiciele organizacji społecznych i dyrekcji szkół.

Oczywiście był również Sołtys i  członkowie Rady Sołeckiej.

Na zebranie przybyli również: Burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol, Zastępca Burmistrza Pszczyny Grzegorz Wanot, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa Hanna Kielman

Radni Rady Miejskiej w Pszczynie - Marta Wojciechowska - Smolarz oraz Kamil Widłok

 Komendant Straży Miejskiej w Pszczynie Artur Krzyżaniak, Kierownik KRUS w Pszczynie Mirosława Wojciech, przedstawiciel policji z Pawłowic, zastepca powiatowego lekarza weterynarii oraz asystent posła Stanisława Szwed - Czesław Moń.


Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Studzionka za rok 2017 rok ...

Plan podziału środków finansowych na 2018 rok ...

PREZENTACJA ...

Opis Prezentacji...

Protokół z Zebrania...


      


          =====================================================================

8 listopada 2017r., w Sali Sejmu Śląskiego, Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, 

miała miejsce gala wręczenia wyróżnień w plebiscycie Dziennika Zachodniego "Sołtys Roku i Sołectwo Roku 2017".

Dla przypomnienia, w etapie powiatowym "Sołectwo Roku 2017" zajęliśmy II miejsce, za Czarkowem, a przed Brzeźcami.

Jeszcze raz, dziękuję wszystkim za oddane głosy. 
To dzięki Wam, STUDZIONKA została wyróżniona!

    


    


   ==========================================================

Dzieci rolników ubezpieczone na kolejny rok. 

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, pełniący równocześnie rolę Zarządu Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, zawarł z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych umowę grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci osób, objętych społecznym ubezpieczeniem rolników w pełnym zakresie. To kolejna taka umowa. Poprzednia obowiązywała do 13 października 2017 roku. Obecna także będzie ważna przez kolejnych 12 miesięcy, do 13 października 2018 roku i również jest finansowana przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Pełne warunki ubezpieczenia - pdf...


===========================================================================

Ulica Wieczorka zostaje ulicą Wieczorka.


 W czwartek 24 sierpnia, Rada Miejska w Pszczynie uchwaliła zmiany nazw ulic w Gminie. U nas ul. Józefa Wieczorka stała się ul. Wacława Wieczorka.

Wacław Wieczorek /1958 - 2011/ - polski pilot samolotowy, mistrz świata i Europy w lataniu precyzyjnym, trzykrotny mistrza świata i pięciokrotny mistrz Europy w lataniu rajdowym oraz trzykrotny mistrz Polski. Został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.


==========================================================

Od 17 czerwca nowe zasady wycinki drzew

To już ostatnie dni, kiedy właściciel nieruchomości może wyciąć drzewo bez jakiejkolwiek kontroli gminy. 

Niedawno opublikowano nowelizację, która zaostrza złagodzone na początku roku przepisy ustawy o ochronie przyrody - wracają pomiary obwodów na wysokości 5 cm, wprowadzono obowiązek zgłoszenia chęci wycinki, a gminni urzędnicy będą w terenie oglądać drzewa, które mają zostać usunięte.


cała informacja...


=================================================================

Projekt drogi wojewódzkiej DW 933 - zjazdy do pól /uaktualnione/.

Ostatnio miało miejsce spotkanie z zastępcą dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich, 

przy zjazdach, na terenie naszego Sołectwa. 

Niektóre sprawy zostały wyjaśnione, jednak prosimy o sprawdzenie zjazdów na aktualnych mapach projektowych, 

które zostały nam przysłane po spotkaniu.

Pliki są w formacie "jpg" o dużej rozdzielczości. 

Trzeba ściągnąć na komputer i powiększyć. Mapy są kolejno, od granicy z Pawłowicami.


DW 933 -1...

DW 933 - 2...

DW 933 - 3...

DW 933 - 4...

DW 933 - 5...

DW 933 - 6...

DW 933 - 7...

DW 933 - 8...

DW 933 - 9...

DW 933 - 10...

DW 933 - 11...


=============================================================================

Projekt przebudowy ul. Jedności w Studzionce.

/mapki w dużej rozdzielczości/

Jedności1...

Jedności2...

Jedności3...

Jedności4...

Jedności5...


============================================================

Zebranie Wiejskie 

W środę 22 lutego 2017r. odbyło się Zebranie Wiejskie Sołectwa Studzionka. 

Do Domu Strażaka przybyło 106 mieszkańców w tym: nasi Radni Waldemar Lipus i Łukasz Tetla

 oraz przedstawiciele organizacji społecznych i dyrekcji szkół.

Oczywiście był również Sołtys i pozostali członkowie Rady Sołeckiej.

Na zebranie przybyli również: Burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol, Zastępca Burmistrza Pszczyny Grzegorz Wanot, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa Hanna Kielman

Radni Rady Miejskiej w Pszczynie - Stanisław Goraus, Kamil Widłok i Henryk Kopiec

 Komendant Straży Miejskiej w Pszczynie Artur Krzyżaniak, Koordynator Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego Wojciech Jakubiec,

 Kierownik KRUS w Pszczynie Mirosława Wojciech, przedstawiciel policji z Pawłowic asp. szt. Rafał Zagrodnik oraz asystent posła Stanisława Szwed - Czesław Moń.


Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Studzionka za rok 2016 rok ...

Plan podziału środków finansowych na 2017 rok ...

Plan Pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej na 2017 rok ...

PREZENTACJA ...

Opis Prezentacji...


Protokół z Zebrania...


               

         ===============================================================

Informacja Ministerstwa Środowiska

na temat usuwania drzew i krzewów po zmianie przepisów.


informacja pdf...


=============================================================

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2017r. - Sołectwo Studzionka:

/po zmianie od 1 lipca/


harmonogram pdf...


===============================================================

Został wyłożony do publicznego wglądu plan zagospodarowania przestrzennego Sołectwa Studzionka.W dniach 28 listopada do 27 grudnia 2016r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, 

Wydział Urbanistyki i Architektury w godz. 9:00 - 15:00 będzie można uzyskać wgląd do Planu...

Do 10 stycznia 2017r. będzie można wnieść pisemnie uwagi.

pełna informacja pdf...

mapa planu zagospodarowania, pdf...

druk na wniesienie uwag, doc...


=================================================


Projekt drogi wojewódzkiej DW 933


Poniżej mapki projektowe odcinków dotyczących Studzionki:


mapka 1, pdf...

mapka 2, pdf...

mapka 3, pdf...

mapka 4, pdf...

mapka 5, pdf...

mapka 6, pdf...==================================================

Zebranie Wiejskie 

W czwartek 7 kwietnia 2016r. odbyło się Zebranie Wiejskie Sołectwa Studzionka. 

Do Domu Strażaka przybyło 62 mieszkańców w tym: nasi Radni Waldemar Lipus i Łukasz Tetla

 oraz przedstawiciele organizacji społecznych i dyrekcji szkół.

Oczywiście był również Sołtys i pozostali członkowie Rady Sołeckiej.

Na zebranie przybyli również: Burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol, Zastępca Burmistrza Pszczyny Grzegorz Wanot, 

Radni Rady Miejskiej w Pszczynie -Stanisław Goraus (okręg Poręba / Brzeźce ), Kamil Widłok ( okręg miejski ),

 Komendant Straży Miejskiej w Pszczynie Artur Krzyżaniak, Koordynator Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego Wojciech Jakubiec,

 Kierownik KRUS w Pszczynie Mirosława Wojciech oraz przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie.


Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Studzionka za rok 2015 rok ...

Plan podziału środków finansowych na 2016 rok ...

Plan Pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej na 2016 rok ...

PREZENTACJA ...


Protokół....------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020" pdf...

----------------------------------------------------------------