STUDZIONKA

STUDZIONKA - LINKI

Przedszkole,

 dawniej szkoła katolicka (1894r.)

KONTAKT

  • info@studzionka.net.pl


email do spółki wodnej:

  • sw-studzionka@wp.pl

Kółko Rolnicze w StudzionceWładze od wyborów 23 lutego 2023r. 

Zarząd:


Mariusz Kijonka  -        Prezes

Janusz Pieczka  -    V-ce Prezes

Krzysztof Mańka  -  Skarbnik

Grzegorz Pojda  -  Sekretarz


Krzysztof Łakota  -  członek

Roman Firla            -  członek

Waldemar Lipus      -  członek


Komisja Rewizyjna:

 

Ryszard Śleziona  -      Przewodniczący

Mariusz Ziebura  -  członek

Franciszek Jaworski  -      członek   

 

=====================================================


Zebranie Sprawozdawcze Kółka Rolniczego

22 lutego 2024r.

Zebranie miało miejsce na sali bankietowej Domu Sportowca z powodu rozbudowy Domu Strażaka.

Prezes Mariusz Kijonka przedstawił sprawozdanie z działalności Kółka Rolniczego w roku 2023.

 Po odczytaniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej, nastąpiła krótka dyskusja,. 

Następnie członkowie udzielili Zarządowi absolutorium.

Tradycyjnie po zakończeniu Zebrania, był czas na poczęstunek.


================================================================


Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Kółka Rolniczego

23 lutego 2023r.

Prezes Piotr Mańka przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu, następnie członkowie udzielili absolutorium.

Przystapiono do przeprowadzenia wyborów w trakcie których wybrani zostali:

Zarząd:

Mariusz Kijonka  -        Prezes

Janusz Pieczka  -    V-ce Prezes

Krzysztof Mańka  -  Skarbnik

Grzegorz Pojda  -  Sekretarz

Krzysztof Łakota  -  członek

Roman Firla            -  członek

Waldemar Lipus      -  członek


Komisja Rewizyjna:

Ryszard Śleziona  -      Przewodniczący

Mariusz Ziebura  -  członek

Franciszek Jaworski  -      członek


================================================================================= 


Jubileusz 100 - lecia istnienia Kółka Rolniczego w Studzionce
1 października 2022r.

Od mszy św. w Kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Studzionce rozpoczęły się uroczyste obchody 100-lecia istnienia Kółka Rolniczego. 

Część oficjalna miała miejsce w Domu Strażaka.

Jako pierwszy głos zabrał Piotr Mańka, Prezes Kółka Rolniczego, który podsumował najważniejsze wydarzenia z życia organizacji. Następnie Prezes odebrał gratulacje i życzenia od przybyłych, oficjalnych gości.

W1922 roku w Studzionce działało Kółko Rolnicze liczące 70 członków. Tak liczna organizacja nie mogła powstać w ciągu jednego roku. Rolnicy już wcześniej łączyli się w celu udzielania sobie wzajemnie pomocy. Przykładem może tu być „Kasa Stefczyka „ założona 1907 roku. Przyjmując jednak zapis z 1922 r., jako historycznie potwierdzony, Kółko Rolnicze w Studzionce w roku 2012 obchodziło swoje 90 lecie.

Jednym z założycieli i pierwszym prezesem Kółka Rolniczego w Studzionce był Paweł Spyra. Wśród założycieli i pierwszych działaczy z okresu międzywojennego wymienia się również takie nazwiska jak: Waleczek Alojzy, Gąska Józef, Oszek Ludwik, Pieczka Alojzy, Niezgoda Franciszek Przemyk Stefan i Szendera Paweł. 

   

   


====================================================================

Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Kółka Rolniczego

21 lutego 2019r.

Prezes Piotr Mańka przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu. Zebrani udzielili absolutorium ustępującymi Zarządowi.

Następnie przystąpiono do wyboru nowych władz.

W trakcie prac Komisji Skrutacyjnej,

 sołtys przedstawił przebieg Zebrania Spółki Wodnej Sołectwa Studzionka

oraz wybrane nowe władze spółki.

Przekazał również uchwalone wysokości składek członkowskich -

20 zł. od posesji, 7 zł. od pełnego hektara.

Po przeprowadzeniu wyborów, Komisja Skrutacyjna przedstawiła skład Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.


Zarząd:


Piotr Mańka  -        Prezes

Janusz Pieczka  -    V-ce Prezes

Krzysztof Mańka  -  Skarbnik

Kazimierz Szendera  -  Sekretarz

Kazimierz Czerwiński  -  członek

Roman Firla            -  członek

Waldemar Lipus      -  członek


Komisja Rewizyjna:

 

Krzysztof Baron  -      Przewodniczący

Franciszek Smołka  -  członek

Mariusz Kijonka  -      członek


   

   


======================================================================

Zebranie Sprawozdawcze Kółka Rolniczego w Studzionce

miało miejsce 15 lutego 2018r. w sali bankietowej Domu Strażaka

Sprawozdanie Prezesa Piotra Mańki z działalności za ubiegły rok, było głównym punktem Zebrania.

Prezes przedstawił również plan pracy na rok 2019.

  


       


================================================================

Zebranie Sprawozdawcze

Kółka Rolniczego w Studzionce, 16 luty 2017r.

Na zebraniu, członkowie KR przyjęli sprawozdanie Prezesa Piotra Mańki z działalności za ubiegły rok 

oraz plan pracy na rok 2018.

Prezes przekazał również informację o ilości członków:

KR - 97 członków oraz 18 członków honorowych

KGW - 80 członkin oraz 41 członkiń honorowych.

        

Studzieńczanie załatwili wykup gruntów przez Kółko Rolnicze!!!

Kilkudziesięciu Studzieńczan, a głównie członków Kółka Rolniczego i członkiń Koła Gospodyń Wiejskich, 

swoją obecnością, najpierw na posiedzeniu Komisji Gospodarki w dniu 20.10.2015r., 

a potem na Sesji Rady Miejskiej Pszczyny w dniu 22.10.2015r.

przekonali Radę, w sprawie uchwalenia zgody na wykup, 

dotychczas dzierżawionych przez Kółko Rolicze, gruntów.

Rada Miejska poparła jednogłośnie Uchwałę w tej sprawie. 

Zgodnie z zamiarem Zarządu, dzierżawione już od wielu lat grunty, 

staną się własnością Kółka Rolniczego w Studzionce, 

a więc tym samym jej mieszkańców.