STUDZIONKA

Kółko Rolnicze w Studzionce


Zarząd:


Piotr Mańka  -        Prezes

Janusz Pieczka  -    V-ce Prezes

Krzysztof Łakota  -  Skarbnik

Grzegorz Pojada  -  Sekretarz


Franciszek Jaworski  -  członek

Roman Firla            -  członek

Waldemar Lipus      -  członek


Komisja Rewizyjna:

 

Krzysztof Mańka  -       Przewodniczący

Kazimierz Szendera  -  członek

Józef Paszek  -        -  członek   

 

Delegaci na Zjazd Kółek i Organizacji Rolniczych:    

Piotr Mańka

Grzegorz Pojda

Waldemar Lipus

================================================================

Zebranie Sprawozdawcze Kółka Rolniczego w Studzionce

miało miejsce 15 lutego 2018r. w sali bankietowej Domu Strażaka

Sprawozdanie Prezesa Piotra Mańki z działalności za ubiegły rok, było głównym punktem Zebrania.

Prezes przedstawił również plan pracy na rok 2019.

  


       


================================================================

Zebranie Sprawozdawcze

Kółka Rolniczego w Studzionce, 16 luty 2017r.

Na zebraniu, członkowie KR przyjęli sprawozdanie Prezesa Piotra Mańki z działalności za ubiegły rok 

oraz plan pracy na rok 2018.

Prezes przekazał również informację o ilości członków:

KR - 97 członków oraz 18 członków honorowych

KGW - 80 członkin oraz 41 członkiń honorowych.

        

Studzieńczanie załatwili wykup gruntów przez Kółko Rolnicze!!!

Kilkudziesięciu Studzieńczan, a głównie członków Kółka Rolniczego i członkiń Koła Gospodyń Wiejskich, 

swoją obecnością, najpierw na posiedzeniu Komisji Gospodarki w dniu 20.10.2015r., 

a potem na Sesji Rady Miejskiej Pszczyny w dniu 22.10.2015r.

przekonali Radę, w sprawie uchwalenia zgody na wykup, 

dotychczas dzierżawionych przez Kółko Rolicze, gruntów.

Rada Miejska poparła jednogłośnie Uchwałę w tej sprawie. 

Zgodnie z zamiarem Zarządu, dzierżawione już od wielu lat grunty, 

staną się własnością Kółka Rolniczego w Studzionce, 

a więc tym samym jej mieszkańców.