STUDZIONKA

STUDZIONKA - LINKI

Przedszkole,

 dawniej szkoła katolicka (1894r.)

KONTAKT

  • info@studzionka.net.pl


email do spółki wodnej:

  • sw-studzionka@wp.pl

Kształtowanie się nazwy naszej miejscowości 

"STUDZIONKA" 

na przestrzeni wieków.


Stuczonka - 1300r. - jpg...

               

Pierwsze wzmianki o Studzionce "Stuczonka" pochodzą z Rejestru posiadłości i danin Biskupstwa Wrocławskiego, a dokładniej z Registrum Vyasdense - (pol. Rejestr Ujazdu) – wykaz posiadłości i dochodów Biskupstwa Wrocławskiego w Archidiakonacie Opolskim, stanowi część Liber Fundationis Episcopatus  Vratislaviensis (pol. Księga Uposażeń Biskupstwa Wrocławskiego).


Studna - 1326r. - pdf...

Następna wzmianka o Studzionce "Studna" pochodzi z 18-go listopada 1326 roku, z wykazu Świętopietrza - daniny na rzecz papiestwa. Kolektorem świętopietrza w Polsce w latach 1325 - 1330 był, mianowany przeż papieża Jana XXII, Andreas de Verulis.

 

Studzonka - 1444r. - pdf...

Jako właściciel Studzionki, pojawia sie w dokumencie księżnej raciborskiej Heleny i jej synów Mikołaja i Wacława, datowanym w Pszczynie na 13 grudnia 1444r. -  Marczinko de Studzonka.

  

Studenka - 1517r. - pdf...

Książę cieszyński Kazimierz II, zadłużony i nękany ciągłymi procesami o majątek pszczyński przez spadkobierców Wacława III, sprzedał w 1517 roku Studzionkę, wraz z całym majątkiem pszczyńskim, urodzonemu w Krakowie, a pochodzącemu z węgierskiej rodziny, żupanowi spiskiemu Aleksemu Thurzo. W dokumencie, wystawionym w języku czeskim we Frysztacie, (dziś część Karwiny) w dniu 21 lutego 1517 roku, wymieniono oprócz Studenki, zamek a miesto Blsstinu (Pszczyna), 3 miasteczka: Berun , Myslowicze, Mikulow, oraz 49 wsi.

   

Studziunka / Staude - 1845r. - pdf...


W następstwie rozbiorów Stanowe Państwo Pszczyńskie wraz ze Studzionką dostało się pod panowanie pruskie. W dokumentach, nazwy miejscowości zniemczono lub zmieniono, niejednokrotnie nadając nazwę o innym znaczeniu.

Pojawia się czasami w dokumentach nazwa Studziunka, jednak częściej Staude /po niemiecku znaczy krzak/.


Staude - 1792r. - pdf...


Powyższy dokument to kilka stron z książki "Monarchia Prus", rok wydania 1793. Kilka stron z rozdziału o "Księstwie Śląskim" zawiera nazwy miejscowości Ziemi Pszczyńskiej z informacją o: kościele, szkołach, gospodarstwach w zależności od wielkości.

"STAUDE /Studzionka/ - posiada katolicki kościół i szkołę, ewangelicką szkołę,
53 gospodarzy /dużych/, 31 małych gospodarzy i 433 mieszkańców".

====================================================

Studzionka - 1918r.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku

Studzionka stała się Studzionką.

===============================================

Dla przypomnienia i upamiętnienia tych faktów historycznych, 

wykonaliśmy drewnianą studnię

z nazwami dawnej Studzionki.


===========================================================================================

Powyżej to już druga studnia, natomiast pierwsza znajduje sie w pobliżu cmentarza ewangelickiego.

Obok niej flaga Górnego Śląska, a dokładniej Oberschlesien, 

ponieważ jest na niej herb Studzionki, którego powstanie datowane jest na XVIIIw.