STUDZIONKA

STUDZIONKA - LINKI

Przedszkole,

 dawniej szkoła katolicka (1894r.)

KONTAKT

  • info@studzionka.net.pl


email do spółki wodnej:

  • sw-studzionka@wp.pl

Jak Studzionkę

 wraz z mieszkańcami oraz resztą ziemi pszczyńskiej, dwa razy sprzedano, w pierwszej połowie XVI wieku.

W dokumencie, występuje pod nazwą - "Studenka"

 

Książę cieszyński Kazimierz II, zadłużony i nękany ciągłymi procesami o majątek pszczyński przez spadkobierców Wacława III, sprzedał w 1517 roku Studzionkę, wraz z całym majątkiem pszczyńskim, urodzonemu w Krakowie, a pochodzącemu z węgierskiej rodziny, żupanowi spiskiemu Aleksemu Thurzo.

W dokumencie, wystawionym w języku czeskim we Frysztacie, (dziś część Karwiny) w dniu 21 lutego 1517 roku, wymieniono oprócz Studenki, zamek a miesto Blsstinu (Pszczyna), 3 miasteczka:  Berun , Myslowicze, Mikulow, oraz 49 wsi.

W 1548 roku Jan Thurzo, brat Aleksego, sprzedał Studzionkę wraz z resztą ziemi pszczyńskiej, biskupowi wrocławskiemu Baltazarowi von Promnitz. (Miejscowości: Mysłowice, Rozdzień i Dziećkowice sprzedał patrycjuszowi krakowskiemu Stanisławowi Salomonowi z Benedyktowiczów). 

Akt sprzedaży sporządzony został w Nysie, 31 marca 1548 roku. Cała transakcja, została potwierdzona dyplomem, wystawionym przez króla czeskiego w Pradze, 5 lutego 1549 roku.

W 1765 roku, Studzionkę i ziemię pszczyńską, odziedziczyli, spokrewnieni z rodziną von Promnitz, książęta Anhalt-Cöthen.

 

 

Dokument sprzedaży z 1517 roku

 

Dokument sporządzono na pergaminie o wymiarach 59,5 cm na 34 cm, umieszczono na nim dwie książęce pieczęcie z czerwonego wosku - pierwsza księcia Kazimierza, druga jego syna Władysława. Na obu widać piastowskiego orła. Pod dokumentem zawieszono na paskach pergaminowych, kilkanaście pieczęci z wosku czarnego, wypisano na nich nazwiska poręczycieli (świadków) transakcji, którymi byli rycerze.

Po raz pierwszy w dokumencie świeckim, wymienione zostały, wszystkie cztery miasta i 50 wsi, (wiele z nich występuje po raz pierwszy na kartach historii, gdzie Studzionka, pojawiła się, ponad 200 lat wcześniej) jakie wchodziły w skład włości panów pszczyńskich. Państwo pszczyńskie sprzedano, za sumę 40 tysięcy złotych węgierskich w złocie.
Treść dokumentu według opracowania Ludwika Musioła:

Publikacja: Dokument sprzedaży Księstwa Pszczyńskiego...  całość pdf - L. Musioł