STUDZIONKA

STUDZIONKA - LINKI

RÓŻNE

OGŁOSZENIA

KONTAKT

info@studzionka.net.pl


Facebook - "Studzienczanie"Reaktywacja Spółki Wodnej Sołectwa Studzionka.


Sprawa reaktywacji Spółki Wodnej, została przedstawiona na Zebraniu Kółka Rolniczego, gdzie spotkała się z przychylnością rolników. Temat zostanie szczegółowo omówiony na tegorocznym Zebraniu Wiejskim, spodziewamy się, że władze Gminy ponownie zadeklarują pomoc finansową dla naszej Spółki Wodnej, jak to wstępnie zrobiły rok wcześniej. Nie jesteśmy w stanie, sami sfinansować robót melioracyjnych w naszej miejscowości, a potrzeby są wielkie, dlatego głównym argumentem na reaktywację spółki wodnej jest możliwość pozyskania środków zewnętrznych, które w znacznej mierze zasilą nasze składki. Sprawy organizacyjne i techniczne są prowadzone przez Radę Sołecką oraz Zarząd Kółka Rolniczego. Wstępnie proponowane składki to: 20 zł od posesji/rok oraz 7zł/ha/rok. Ostateczna wysokość zostanie ustalona na pierwszym, Walnym Zgromadzeniu Członków, po załatwieniu wszystkich formalności.

Statut Spółki jest gotowy, a został opracowany w uzgodnieniu ze Starostwem Powiatowym w Pszczynie, gdyż  Starosta rejestruje spółki wodne na danym terenie. Projekt Statutu dostępny jest na stronie "studzionka.net.pl"

Liczymy, że wszyscy mieszkańcy przystąpią do spółki, ponieważ rowy na terenie Studzionki są w coraz gorszym stanie, a ich właściciele nie mają środków aby je udrażniać. Wszyscy odprowadzamy wody do rowów, nawet jeśli są to rowy przydrożne i tak w końcu, przepływają przez tereny prywatne, a następnie wpadają do Kanaru. Nie tylko rolnicy potrzebują spółki wodnej, potrzebna jest ona dla nas wszystkich, bo jeśli znikną rowy, to wszyscy zostaniemy z tym co odprowadzamy!


Statut Spółki Wodnej - uzgodniony ze Starostwem Powiatowym - pdf...

==================================================================================================

SPOTKANIE INFORMACYJNO - SZKOLENIOWE W STUDZIONCE.

Zapraszam na spotkanie informacyjno - szkoleniowe w sprawie programu „Inteligentne zarządzanie energią poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych mieszkańców Gminy Pszczyna”

Spotkanie w środę, 21.02.2018r., o godz. 16:30 w Domu Strażaka, w Studzionce.

Wnioski można składać do poniedziałku, 26.02. br., więc zostało mało czasu. 

Może warto zorientować się i rozwiać ewentualne wątpliwości. 

Będzie można zadawać pytania, przedstawicielowi firmy przygotowującej Gminny Projekt o dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

==================================================================================================

Zebranie Sprawozdawcze Kółka Rolniczego w Studzionce

miało miejsce 15 lutego 2018r. w sali bankietowej Domu Strażaka

Sprawozdanie Prezesa Piotra Mańki z działalności za ubiegły rok, było głównym punktem Zebrania.

Prezes przedstawił również plan pracy na rok 2019.

  

      


===============================================================


Zwiastun z dn. 11.02.2018r....

=================================================================================

Marsz Pamięci! 

Uczestnicy przeszli w styczniu, trasą ewakuacji więźniów obozu  koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau.

Byli również w Studzionce, gdzie złożyli wiązanki kwiatów, nocowali oraz uczestniczyli w mszy św.

Ponad 20 osób pokonało pieszo, ponad 70 km trasy z Oświęcimia do Wodzisławia Śląskiego,

by upamiętnić ofiary ewakuacji więźniów Auschwitz, przeprowadzonej przez Niemców w styczniu 1945r.

„Tym Marszem, chcemy zwrócić uwagę na to, co człowiek człowiekowi potrafi wyrządzić. Chcemy upamiętnić męczeństwo więźniów. Ten Marsz jest żywą pamięcią” – powiedział organizator marszu, Jan Stolarz, 76-letni mieszkaniec Radlina.

Uczestnicy Marszu, wyruszyli 18 stycznia, spod bramy z napisem „Arbeit macht frei” w byłym niemieckim obozie Auschwitz.

Szli cztery dni, m.in. przez Brzeszcze, Miedźną, Pszczynę, Studzionkę i Jastrzębie Zdrój.

Piechurzy po drodze oddali hołd, ofiarom spoczywającym na cmentarzach

i nocowali u rodzin, które udzieliły im gościny.

    

================================================================================================

73 rocznica Marszu Śmierci więźniów KL Auschwitz

/Cmentarz parafialny w Studzionce, 19.01.2018r./

 

Marsz ten był największym, jaki miał miejsce na ziemiach polskich. 

Przebiegał na 63-kilometrowej trasie z Oświęcimia do Wodzisławia Śląskiego.

17 stycznia 1945 roku w obozie zarządzono ewakuację około 56 000 więźniów.


Jakże na czasie, są słowa Starosty Pszczyńskiego Pawła Sadzy, wypowiedziane podczas obchodów

72 rocznicy Marszu Śmierci, na cmentarzu w Studzionce, w 2017 roku:

W przejmującej mowie, przedstawił genezę marszu oraz kierując słowa do naszej młodzieży, jak również do pozostałych, obecnych osób, zaapelował o dołożenie wszelkich starań, aby podobna historia nigdy już się nie powtórzyła. Możemy to osiągnąć tylko poprzez jedność, a nie podziały, które prowadzą do nienawiści, wykluczenia, czy w końcu do konfliktu zbrojnego.

"Róbmy wszystko, by nie było nienawiści i agresji wobec innych, bo każdemu człowiekowi należy się szacunek, bez względu na pochodzenie i religię którą wyznaje".

całość...

============================================================================

W zakładce "CIEKAWE PUBLIKACJE" - /blok: "HISTORIA NASZYCH ZIEM"/

Roczniki Diecezji Śląskiej z roku 1928 i 1938.

Są to spisy księży Diecezji Śląskiej, ze wszystkich jej dekanatów, wraz z ich przełożonymi, aż do samego Papieża Piusa XI

Wymienione są wszystkie parafie oraz  ilość wiernych.

W spisie jest oczywiście Dekanat Pszczyński i Żorski.

Wśród Radców Duchownych, wymieniony jest, ówczesny proboszcz parafii w Studzionce, ks. Franciszek Długosz

zakładka również tutaj...

===========================================================================

W dniu 14.01.2018r. w naszym kościele parafialnym,

wystąpił z koncertem kolęd, Chór Animato z Pawłowic


całość...


==========================================================================

Jak co roku, Zarząd Koła Emerytów i Rencistów w Studzionce 

zorganizował zebranie - spotkanie członków.

W roku 2018, miało ono miejsce w dniu 10 stycznia.


całość...

========================================================================

VII Turniej Skata o Puchar Proboszcza 

w dniu 7 stycznia 2018r.

w Domu Sportowca w Studzionce.


całość...

===========================================================================

Harmonogram odbioru odpadów i popiołu.

Tylko 3 miesiące, ponieważ tylko taka jest informacja na stronie Urzędu Miejskiego.


      

==========================================================

Na Jubileusz 60-lecia 

Koła Gospodyń Wiejskich w Studzionce

==========================================

Wiemy, kto na zdjęciu.

Zdjęcie wykonane przed powstaniem KGW w Studzionce, a więc przed 1957 rokiem.

Na zdjęciu, uczestniczki kursu kroju i szycia, który był w Barze Źródełko.


Na zdjęciu losowo: Gertruda Swadźba, Wanda Wojciech, Maria Wojciech, Marta Wydra, Krystyna Markiton, Helena Mańka, Helena Mrzyk, Łucja Mrzyk, Leokadia Mrzyk, Helena Sojka, Alfreda Sojka, Helena Łakota, Krystyna Kolarczyk, Anna Brudys, Lidia Lipus, Michalina Kolarczyk 

oraz nierozpoznane panie.


===============================================================

Baru "Źródełko" już nie ma, jest źródełko....

/atrakcja nie tylko dla dzieci/

/wystarczy podejść do studni, a "ożyje"/

      

To samo miejsce - różnica czasu ok. 60 lat.

--------------------------------------------------------------------------------------

  

         


Tryskające źródełko - MP4...

==========================================================

BRACIOM EWANGELIKOM

Rok 2017 - rokiem

Reformacji w Kościele Ewangelicko - Ausgburskim.

To 500 lat temu,  31 października 1517 roku, Marcin Luter, augustiański mnich, nie zgadzał się z ideą sprzedaży odpustów, gdyż według niego zbawienie możliwe było wyłącznie dzięki Łasce boskiej, a nie działaniom instytucji kościelnych. Efektem sprzeciwu Lutra było zawieszenie 31 października 1517r., na drzwiach kościoła zamkowego w Wittenberdze 95 tez, w których Luter nie zaatakował samego odpustu, lecz wyjaśniał jego znaczenie oraz istotę pokuty.

W trakcie reformacji, Studzionka stała się całkowicie ewangelicka, 

dlatego Reformacja to również cząstka naszej historii.

Przez prawie 100 lat obecności kapłanów ewangelickich w Studzionce, wszyscy mieszkańcy przeszli na wyznanie protestanckie i nawet gdy ok. 1662r. przybył kapłan katolicki Jagelius, powrót na katolicyzm przebiegał  bardzo powoli.

 Po 18 latach jego posługi w Studzionce, było zaledwie 6 katolików i aż 500 ewangelików, a przez te wszystkie lata, to faktycznie ewangelicy administrowali kościołem i parafią w Studzionce.


Historia Kościoła Ewangelickiego w Studzionce...

Kilka faktów z obchodów Roku Reformacji...

Historia Kościoła Ewangelickiego na Śląsku - Ezechiel Zivier...  /W 1654r. mówi on o kościele w Studzionce, że jest on „w całej okolicy daleko i szeroko sławny, z wszystkich miejscowości graniczących z państwem pszczyńskim, wielu gromadziło się tu na nabożeństwo". - niestety tekst w języku niemieckim (gotyk) - o Studzionce str. 11 (Staude)/================================================================================================

"CIEKAWE PUBLIKACJE"

To zakładka, która zawiera dawne publikacje o naszych stronach.

To pigułka wiedzy o historii Ziemi Pszczyńskiej, o miejscowościach znajdujących się na jej terenie

oraz o Pszczynie i Pałacu Książęcym.

Publikacje dawne, stare, niejednokrotnie zapomniane.

 

Polecam:

"Wybrańcy Pszczyńscy 1657 - 1875" - słyszeliśmy o Bramie Wybrańców, ale kim oni byli?

"Bractwo Strzeleckie w Pszczynie 1687 - 1939" - historia Bractwa Strzeleckiego!

 "Wieś Czarków koło Pszczyny - przyczynek do historii uzdrowisk górnośląskich" - Czarków był uzdrowiskiem - niewiarygodne, a jednak...

itp.....


"Brama Wybrańców"

całość....


================================================================================================

CZUJNIK POWIETRZA W STUDZIONCE

Od kilku dni działa na terenie naszego sołectwa czujnik powietrza. W całej gminie ma być ich zamontowanych 17 sztuk, głównie na budynkach szkół.

Na żywo można śledzić pomiary na stronie internetowej:


Trzeba powiększyć mapę, znaleźć Studzionkę i kliknąć na kółko.

Pył zawieszony PM10:

Drobny pył zawieszony PM10 jest mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych zawierającą substancje toksyczne, takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (m.in. benzo(a)piren, metale ciężkie oraz dioksyny i furany).
Poziom dopuszczalny stężenia średniodobowego dla pyłu PM10 wynosi 50 µg/m3 i może być przekraczany nie więcej niż 35 razy w ciągu roku.

Pył zawieszony PM2,5:

Pył zawieszony PM2,5 jest mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych. Do atmosfery emitowany jest jako zanieczyszczenie pierwotne powstające w wyniku procesów antropogenicznych i naturalnych oraz jako zanieczyszczenie wtórne, powstające w wyniku przemian dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, amoniaku, lotnych związków organicznych i trwałych związków organicznych.
Pył zawieszony PM2,5 przenika do najgłębszych partii płuc, gdzie jest akumulowany, stanowiąc poważny czynnik chorobotwórczy, osiada na ściankach pęcherzyków płucnych utrudniając wymianę gazową, powodują podrażnienie naskórka i śluzówki, zapalenie górnych dróg oddechowych oraz wywołując choroby alergiczne, astmę, nowotwory płuc, gardła i krtani.
Poziom dopuszczalny 25 µg/m3.
======================================================================================================

Film z drona:

"Studzionka - lato 2017"

/jakość HD, wielkość 220 MB/

http://studzionka.net.pl/studzionka2017.mp4

Dziękuję Darkowi Strażek za udostępnienie nagrania.=========================================================================

Komunikacja lokalna Gminy Pawłowice

linia: Pawłowice - Studzionka - Pawłowice


Przystanki: ul. Robotnicza - skrzyżowanie z ul. Stawową oraz pętla przy cmentarzu ewangelickim - "Studzionka centrum"

Jestem na etapie załatwiania przystanku przy Domu Gromadzkim i tabliczek z rozkładem jazdy.
===========================================================================

Kształtowanie się nazwy naszej miejscowości 

"STUDZIONKA" 

na przestrzeni wieków.

W bloku "DZIEJE STUDZIONKI" dodałem nową zakładkę "NAZWA - STUDZIONKA"

To udokumentowana ewolucja nazwy naszej miejscowości.

Zakładka...===============================================================

Uzupełniona zakładka o naszym biskupie

ks. Dariuszu Kałuży


zakładka tutaj...


======================================================================


galeria...

 =============================================================================


galeria...

------------------------------------------------------------------------


"Gruß aus Staude" - pocztówka  - "Pozdrowienia ze Studzionki";


Początek XX w. - kościół katolicki bez wieży którą dobudowano w 1924r., z drewnianym, poziomym płotem, szkoła po prawej stronie za drzewami. Na dole po lewej budynek Fary, po prawej gospoda Jana Orlika - która była przy ul. Powstańców.Pszczyna - rynek na pocztówkach i fotografii  1900 - 2015...