STUDZIONKA

STUDZIONKA - LINKI

Przedszkole,

 dawniej szkoła katolicka (1894r.)

KONTAKT

  • info@studzionka.net.pl


email do spółki wodnej:

  • sw-studzionka@wp.pl

Ochotnicza Straż Pożarna 

w Studzionce


Zarząd:

Łukasz Tetla  -            Prezes

Adrian Piszczek -        Naczelnik

Piotr Trójca -              Z-ca Naczelnika

Tomasz Klepek -          Skarbnik

Karol Spyra -               Sekretarz

Sławomir Świerczek - Kronikarz

Kazimierz Baron -       Opiekun MDP

Łukasz Smołka -          Gospodarz


Komisja Rewizyjna;

W     Przewodniczący

K      Vice - Przewodniczący

M        Sekretarz


================================================================

Zebranie Sprawozdawcze 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Studzionce 

18 lutego 2024r. 

W bieżącym roku, wszystkie zebrania będą w Sali Domu Sportowca, ze względu na rozbudowę Domu Strażaka.
Nasza OSP miała zebranie w niedzielę 18-go lutego o godzinie 17:00.
Po przedstawieniu sprawozdań, druhowie udzielili Zarządowi absolutorium i przyjęli plan pracy na rok 2024.
W zebraniu uczestniczyło 56 uprawnionych do głosowania oraz 16 dziewczyn i chłopców - Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.


=================================================================

Zebranie Sprawozdawcze 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Studzionce 

 12 marca 2023r.

 

Tradycyjnie, jak co roku, nasi strażacy spotkali się na zebraniu swojej organizacji.

Prezes Łukasz Tetla przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2022.

Zostało również odczytane sprawozdanie z działalności finansowej oraz protokół Komisji Rewizyjnej.

Po udzieleniu Zarządowi absolutorium, omówiono plan pracy na rok 2023.

W trakcie zebrania, odbyło się ślubowanie 20-tu nowych członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, połączone z wręczeniem legitymacji.


==================================================================

Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze

Ochotniczej Straży Pożarnej w Studzionce

20 czerwca 2021r.

Zebranie rozpoczęło się o godzinie 17:00-ej na sali bankietowej Domu Strażaka

Sprawozdanie z działalności OSP przedstawił Prezes Artur Michalik, natomiast sprawozdanie Komisji Rewizyjnej odczytał Mariusz Szojda.

Zebrani udzielili Zarządowi absolutorium za rok 2020.

Następnie przedstawiono plan pracy na rok 2021, który zebrani zaakceptowali jednogłośnie.


========================================================

Walne Zebranie Sprawozdawcze

Ochotniczej Straży Pożarnej w Studzionce

27 stycznia 2020r.

Zebranie odbyło się na sali bankietowej Domu Strażaka.

Sprawozdanie z działalności OSP przedstawił Prezes Artur Michalik, natomiast sprawozdanie Komisji Rewizyjnej odczytał Mariusz Szojda.

Zebrani udzielili Zarządowi absolutorium za rok 2019.

Następnie przedstawiono plan pracy na rok 2020, który zebrani zaakceptowali jednogłośnie.============================================================

Walne Zebranie Sprawozdawcze

Ochotniczej Straży Pożarnej w Studzionce

23 lutego 2019r.

Zebranie miało miejsce na sali Domu Strażaka.

Sprawozdanie z działalności OSP przedstawił były Prezes Łukasz Tetla.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej odczytał Przewodniczący Waldemar Lipus.

Zabrani udzelili Zarządowi absolutorium i przyjęli plan pracy na rok 2019.

   

   

============================================================

Uroczystość 160-lecia

Ochotniczej Straży Pożarnej w Studzionce

oraz poświęcenia nowego wozu bojowego

3 maja 2018 roku.

Uroczystość rozpoczęła się zbiórką przy Domu Kultury, następnie uroczystym przemarszem, przeszliśmy do kościoła, gdzie została odprawiona msza święta w intencji wszystkich strażaków.

Po powrocie na plac apelowy nastąpiło podniesienie flagi państwowej przy dźwiękach hymnu państwowego.

Następnym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń i medali, osobom zasłużonym dla OSP Studzionka.

Wreszcie nastąpiło, poświęcenie nowego wozu bojowego, którego dokonali Proboszcz ks. Janusz Achnert oraz Kanonik Wojciech Zygmunt.

Na koniec części oficjalnej, Burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol wręczył Prezesowi OSP Studzionka, poświęconą figurę św. Floriana.

Zobaczyliśmy jeszcze pokaz akcji ratowniczej podczas pozorowanego wypadku samochodowego, w wykonaniu naszych strażaków.

Niestety, załamanie pogody, przerwało festyn okolicznościowy.


całość...

==================================================

Nasza

Ochotnicza Straż Pożarna ma nowy samochód!

16 sierpnia 2017r. był wielkim dniem dla ochotników z OSP Studzionka. 

Do jednostki trafił fabrycznie nowy samochód na podwoziu MAN`a TGM 18.340


========================================================

Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Studzionce

w dniu 22 stycznia 2017 roku.