STUDZIONKA

STUDZIONKA - LINKI

Przedszkole,

 dawniej szkoła katolicka (1894r.)

KONTAKT

  • info@studzionka.net.pl


email do spółki wodnej:

  • sw-studzionka@wp.pl

Studzieńczanie w Ameryce, 

od 1926 roku.


Polish Declarations of Admiration and Friendship for the United States

"Polska Deklaracja Podziwu i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych, dla uczczenia 150-ej rocznicy Deklaracji Niepodległości"  

"Biblioteka Kongresu prezentuje, pierwszych 13 rękopiśmiennych tomów większej kolekcji 111 tomów opracowanych w Polsce w 1926 roku i dostarczonych do Calvin Coolidge - prezydenta w Białym Domu. Bogato ilustrowana, oryginalnymi dziełami wybitnych polskich grafików, kolekcja obejmuje pozdrowienia i podpisy krajowych, wojewódzkich i lokalnych władz, przedstawicieli religijnej, gospodarczej i akademickiej społeczności, instytucji wojskowych, oraz około 5 i pół miliona dzieci w wieku szkolnym".


Dokument znajduje się w Bibliotece Kongresu USA. Jako jeden z wielu, przesłany na 150-tą rocznicę niepodległości, Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w 1926 roku.

Przygotowany przez nauczycieli i uczniów "Katolickiej Szkoły Powszechnej w Studzionce"


I w ten sposób 107-iu Studzieńczan w towarzystwie między innymi, Prezydenta Rzeczypospolitej  Polskiej - Ignacego Mościckiego w 1926 roku, "popłynęło" do Ameryki
Polish Declarations of Admiration and Friendship for the United States

Polish Declarations of Admiration and Friendship for the United States is a presentation of the first 13 manuscript volumes of a larger collection of 111 volumes compiled in Poland in 1926 and delivered to President Calvin Coolidge at the White House to honor the 150th anniversary of the Declaration of Independence. Richly illustrated with original works by prominent Polish graphic artists, the collection includes the greetings and signatures of national, provincial, and local government officials, representatives of religious, social, business, academic, and military institutions, and approximately 5 ½ million school children. This searchable online presentation is a complete facsimile of the six oversized presentation volumes and the seven volumes of secondary school signatures. Digitization of the 96 elementary school volumes totaling some 28,000 pages was not undertaken at this time because of staffing and budgetary considerations. There is a searchable index that has been created for the 96 volumes not digitized.