STUDZIONKA

 "Biblia Ślązoka" 

 to fragmenty Biblii Starego i Nowego Testamentu widziane oczami  Marka Szołtyska - Ślązoka z Rybnika, kiery pokozoł, że nasi byli na ziymi pryndzyj, niż uczonym się zdowało.

Pięknie są też pokazane analogie Śląska do zdarzeń i rzeczy  biblijnych  - więc warto przeczytać.


Biblia Ślązoka - całość pdf...


Fragmenty: