STUDZIONKA

Dożynki w Studzionce 

w 1976 roku

Dożynki sprzed ponad 40 laty. 

Wtedy było jeszcze wiele drzew i krzaków oraz był już chodnik wzdłuż dzisiejszej ulicy Jedności.

Mechanizacja wkraczała do naszej wioski. Na zdjęciach oprócz zaprzęgów konnych, wiele traktorów i kombajn "Bizon". 

Zaprzęg z krów, już tylko jako ciekawostka.

/Jeśli ktoś rozpozna swoich bliskich proszę o informację./

Na koniu Józef Kasza: