STUDZIONKA

STUDZIONKA - LINKI

Przedszkole,

 dawniej szkoła katolicka (1894r.)

KONTAKT

  • info@studzionka.net.pl


email do spółki wodnej:

  • sw-studzionka@wp.pl

Zebranie sprawozdawczo - wyborcze Kółka Rolniczego  w  Studzionce

w dniu 19.02.2015r.:


- przewodniczącym zebrania został wybrany - Roman Firla

- sekretarzem - Eugeniusz Szendera

- sprawozdanie z działalności przedstawił Prezes - Piotr Mańka

- sprawozdanie finansowe - Grzegorz Pojda

- plan pracy przedstawił - Piotr Mańka

- sprawozdanie Komisji Rewizyjnej - Krzysztof Mańka

- następnie podjęto uchwały, zatwierdzające sprawozdania

- kolejnym punktem były wybory organów statutowych, na kolejną kadencję:

 

Prezesem został ponownie - Piotr Mańka

V-ce Prezesem -                Janusz Pieczka

Skarbnikiem -                  Krzysztof Łakota

Sekretarzem -                 Grzegorz Pojada


Członkami Zarządu   - Franciszek Jaworski

                                           - Roman Firla

                             - Waldemar Lipus

 

- wybrano Komisję Rewizyjną w składzie:                 - Józef Paszek

                                                                          - Kazimierz Szendera

                                                                          - Krzysztof Mańka    

 

- wybrano delegatów na Zjazd Kółek i Organizacji Rolniczych:    

                   - Piotr Mańka

                   - Grzegorz Pojda

                   - Waldemar Lipus