STUDZIONKA

Zarząd Koła Emerytów i Rencistów w Studzionce

w dniu 7 lutego 2019 zorganizował zebranie sprawozdawcze.

 

                  Zebranie zostało poprzedzone uroczystą mszą św.

 Następnie emeryci i renciści przeszli do Domu Strażaka, gdzie Przewodnicząca Koła, pani Janina Waleczek, przedstawiła sprawozdanie za ubiegły rok oraz plan pracy na rok 2019.

Zebranie uświetnił występem zespół Studzieńczanie.

Organizatorzy zaserwowali poczestunek podczas którego można było porozmawiać ze znajomymi.