STUDZIONKA

STUDZIONKA - LINKI

Przedszkole,

 dawniej szkoła katolicka (1894r.)

KONTAKT

  • info@studzionka.net.pl


email do spółki wodnej:

  • sw-studzionka@wp.pl

Historia OSP Studzionka od 1923 roku


Działalność Straży Pożarnej w Studzionce, jako organizacji strażackiej, rozpoczęła się tuż po powstaniach śląskich w 1923r. Początkowo był to tzw. Związek Sikawkowy”, który w 1933r przekształcił się w „Ochotnicza Straż Pożarna”.
Do założycieli związku należeli:
Paweł Spyra (prezes), Józef Mańka (Braumeister – komendant), Wincenty Kolarczyk, Ludwik Kuś, Józef Klichta, Józef Gąska i Augustyn Michałek.
Mimo bardzo trudnych początków, braku sprzętu gaśniczego i jego prymitywu, braku środków finansowych i siedziby, druhowie swym uporem, społeczną ofiarności i samozaparciem, nie dopuścili do zaniku pracy organizacji, lecz przeciwnie, uzyskiwali coraz lepsze wyniki w pracy nad bezpieczeństwem pożarowym wsi. Strażacy lat trzydziestych, borykali się z koniecznością ochrony obiektów łatwopalnych - budynków pokrytych strzechą o zabudowie ścisłej, stwarzającej zagrożenia, spalenia się wielu budynków równocześnie.
Ćwiczenia  bojowe odbywały się w każdą niedzielę od godz. 6.00 do 9.00 i były bardzo intensywne, prowadzone bardzo rygorystycznie. Za kadencji Komendanta Sztolera, zorganizowana była również dziewczęca drużyna, niosąca pomoc medyczną.
W okresie okupacji, Straż również działała choć z pewnym ograniczeniem. Druhowie wyznaczenie do ochrony byli mianowani.
Po II Wojnie Światowej w sierpniu 1945r. odbyło się zebranie reaktywujące OSP w Studzionce. Organizacji podjęli się: Spyra Paweł, Sztoler Ludwik, Popyła Franciszek.
W 1946r. odbyło się walne zebranie, na których już statutowo wybrano zarząd.
W 1947r. z inicjatywy druha Mańki Ludwika, wyremontowano sikawkę konną.
Około 1950r. OSP w Studzionce otrzymała motopompę tzw. zerówkę, która została zatarta podczas pierwszego pożaru, budynku gospodarczego plebani i nie nadawała się już do użytku. W następstwie utraty zerówki jednostka nasza otrzymała z Komendy Powiatowej Straży motopompę tzw. 3-setkę. Motopompa ta, wtedy była uważana za bardzo nowoczesną. Straż nasza wyjeżdżała również do pożarów okolicznych wsi.
Około 1954r. w ramach łączności miasta ze wsią, Zakład opiekuńczy z Wełnowca ofiarował wyeksploatowany samochód dla Straży.


W 1970r. jednostka nasza otrzymała auto Star 20. 


W 1982r. na ulicy Robotniczej, Jedności i K. Miarki zainstalowano pierwsze hydranty gaśnicze, na pozostałych ulicach w latach 1973/74/75.

W 1974 w Studzionce było jeszcze 6 budynków z strzechą natomiast Jednostka liczyła 48 druhów z przeszkoleniem I stopnia i 22 druhów z przeszkoleniem II stopnia. W tym roku, Straż nasza, otrzymała z Komendy Powiatowej węże gaśnicze, ubrania ochronne i syrenę 5,5kW.

W 1975r. jako nagrodę za aktywność i bardzo dobre wyniki, otrzymano od Komendanta Wojewódzkiego Straży auto Star 25.