STUDZIONKA

STUDZIONKA - LINKI

Przedszkole,

 dawniej szkoła katolicka (1894r.)

KONTAKT

  • info@studzionka.net.pl


email do spółki wodnej:

  • sw-studzionka@wp.pl

Mieszkańcy i ich zawody w 1906r.

 

Bauer - gospodarz 20-100 ha

Halbbauer - gospodarz 2-5 ha

Parzellist - posiadacz ziemi 1-2 ha

Häusler - gospodarz ze swoim domem ale mało ziemi ornej

Halbhäusler - mały gospodarz ze swoim domem ale mało ziemi ornej

Gastwirt, Lohnschänker – właściciel gospody

Einlieger - mieszka w wynajętym mieszkaniu

Krämer - mały handlarz, sprzedawca

Zimmermann - stolarz

Pfarrer - ksiądz, proboszcz

Stellmacher - stolarz , wytwórca pojazdów i części z drzewa. Przyrządy rolnicze, wozy, koła

Selterfabrikant - wytwórca, sprzedawca wody mineralnej

Schuster - szewc

Windmüller - młynarz

Schneider - krawiec

Zementziegelfabrikant - wytwórca cementowej dachówki

Hauptlehrer - nauczyciel główny

Lehrer - nauczyciel

Schöffe - dobrowolny mianowany sędzia

Chausseewärter - gospodarz dróg publicznych

Eier und Butter händler - sprzedawca jaj i masła

Fleischer - rzeźnik

Fleischbeschauer - weterynarz , badanie ,kontrola mięsa

Schwarzviehhälter - posiadacz gospodarstwa z krowami, handlarz

Kleinhändler - mały sprzedawca

Kirchenvater - kronikarz, rada kościelna

Ortssteuererheber - poborca podatkowy

Pferdeknecht - masztalerz

Arbeiter - robotnik

Knecht - sługa

Gemeidevorsteher - sołtys