STUDZIONKA

STUDZIONKA - LINKI

Przedszkole,

 dawniej szkoła katolicka (1894r.)

KONTAKT

  • info@studzionka.net.pl


email do spółki wodnej:

  • sw-studzionka@wp.pl

Studzionka 

- województwo śląskie - powiat pszczyński - gmina Pszczyna

Studzionka położona jest w Kotlinie Raciborsko-Oświęcimskiej, o współrzędnych geograficznych 49o57'40'' szer. północnej - 18o46'40'' długości wschodniej.

Studzionka istniała najprawdopodobniej już w XIII wieku. Pierwszy zapis historyczny pojawił się jednak ok. 1300r. w księdze uposażenia biskupa wrocławskiego. Wspomina się w tych dokumentach Stuczonkę, miejscowość z 40 łanami (ok 650 hektarów) użytków rolnych.

Następnie miejscowość pojawia się jako:

Stuczonka - 1300r.

Studna - 1326r.

Studzonka - 1444r.

Studenka - 1517r.

Studzienka - 1598r. 

Studziunka / Staude - 1795r.

Studzionka - 1918r.    KALENDARIUM:

Rok ok.1300 - pierwsza wzmianka o miejscowości pojawiła sie w aktach Diecezji Wrocławskiej  w rejestrze o daninach pod nazwą Stuczonka - musiała już istnieć od co najmniej kilkunastu lat, a więc została założona pod koniec XIII wieku.
Rok 1326 - następna wzmianka - w rejestrze Diecezji Wrocławskiej o składaniu Świętopietrza.
Rok 1517 - sprzedaż "Studenki" z resztą Ziemi Pszczyńskiej
Rok 1536 - pierwszy imienny rejestr mieszkańców w urbarzu panów pszczyńskich.
Rok 1577 - (czasy reformacji) baron pszczyński odbiera katolikom kościół, do parafi przybywa pastor, studzieńczanie przechodzą na luteranizm.
Rok 1654 - (po wojnie trzydziestoletniej) mieszkańcom - luteranom zostaje odebrany kościół.
Rok 1662 - przybywa pierwszy po reformacji ksiądz katolicki - zastaje samych luteran.
Rok 1808 - stacjonowanie szwadronu napoleonskiego regimentu huzarów.
Rok 1822 - spłonął drewniany kościół parafialny.
Rok 1834 - poświęcenie nowego kościoła.
Rok 1857- wzmianka w powiatowym spisie "spraw ogniowych" (przyjęty rok założenia OSP).
Rok 1894 - oddanie do użytku murowanego budynku szkoły katolickiej.
Rok 1898 - oddanie do użytku murowanego budynku szkoły ewangelickiej
Rok 1899 - powstaje droga do Wisły Małej.
Rok 1911 - zainstalowanie pierwszego telefonu.
Rok 1936 - elektryfikacja miejscowości.
Rok 1939 - ukończenie budowy kościoła ewangielickiego.
Rok 1968 - oddanie do użytku nowej szkoły.
Rok 1973 - zakonczenie budowy wodociągu.
Rok 1990 - gazyfikacja miejscowości


MIESZKAŃCY:
Rok 1326 - ok. 250 mieszkańców
Rok 1530 - ok. 400 mieszkańców
Rok 1719 - 722 mieszkańców
Rok 1844 - 1068 mieszkańców
Rok 1905 - 1300 mieszkancow
Rok 1932 - 1815 mieszkańców
Rok 1983 - 1990 mieszkańców
Rok 2011 - 2298 mieszkańców

PODZIAŁ WYZNANIOWY:
Rok 1530 - katolików ok. 400, ewangielików 0
Rok 1630 - katolików 0. ewangielików ok. 470
Rok 1679 - katolików 6, ewangielików 500
Rok 1936 - katolików 1680, ewangielików 254
Rok 1983 - katolików 1926, ewangielikow 64

ROK 2011:
- 2298 mieszkańców
- 1692 mieszkańców powyżej 21 roku
- 168 uczniów w szkole podstawowej
- 265 uczniów w gimnazjum
- 57 dzieci w przedszkolu

Zaczerpnięto z "Ziemia i znój Zygmunta Orlika