STUDZIONKA

STUDZIONKA - LINKI

Przedszkole,

 dawniej szkoła katolicka (1894r.)

KONTAKT

  • info@studzionka.net.pl


email do spółki wodnej:

  • sw-studzionka@wp.pl

Kalendarium Nowożytne

do zakończenia I wojny światowej

i odzyskania przez Polskę niepodległości.


1494 –

Tordesillas: podział odkrywanego świata na strefy wpływów Hiszpanii i Portugalii

1498 –

Azja: dotarcie Vasco da Gamy do Indii 

1517 –

Rzesza Niemiecka: publikacja 95 tez przez Marcina Lutra, początek reformacji

1520 –

Imperium osmańskie: początek panowania Sulejmana Wspaniałego

1521 –

Azja: śmierć Magellana na Filipinach

1525 –

Europa Środkowa: sekularyzacja Prus Książęcych

1526 –

Węgry: zwycięstwo Turków nad armią węgierską w bitwie pod Mohaczem

1532–33 –

Peru: zajęcie państwa Inków przez hiszpańskiego konkwistadora Francisco Pizarra

1533 –

Anglia/Rzym: oderwanie Kościoła angielskiego od Rzymu

1545–1563 –

Włochy: sobór powszechny w Trydencie

1555 –

Rzesza Niemiecka: pokój religijny w Augsburgu, przyjęcie zasady cuius regio, eius religio (czyj kraj, tego religia)

1571 –

Morze Śródziemne: rozbicie floty tureckiej przez flotę Świętej Ligi w bitwie pod Lepanto

1572 –

Francja: masakra hugenotów w noc św. Bartłomieja

1588 –

Kanał La Manche: klęska hiszpańskiej armady w walce z flotą angielską

1598–1613 –

Rosja: okres zamętu zwany "wielką smutą"

1598 –

Francja: edykt nantejski króla Henryka IV, wolność wyznania dla hugenotów

1613 –

Rosja: Michał Romanow nowym carem, początek dynastii Romanowów

1618 –

Czechy: defenestracja praska, początek wojny trzydziestoletniej

1620 –

Czechy: zagłada szlachty czeskiej w bitwie pod Białą Górą

1644 –

Chiny: upadek dynastii Ming, początek rządów dynastii mandżurskiej

1648 –

Rzesza Niemiecka: pokój westfalski, zakończenie wojny trzydziestoletniej

1683 –

Austria: oblężenie Wiednia przez Turków, odsiecz wiedeńska i bitwa pod Kahlenbergiem

1700–1721 –

Europa Północna/Europa Środkowa: wielka wojna północna

1701 –

Prusy: koronacja Fryderyka I na króla Prus

1709 –

Rosja: klęska Szwedów z Rosjanami w bitwie pod Połtawą

1713 –

Europa Zachodnia: pokój w Utrechcie, zakończenie trwającej od 1701 roku hiszpańskiej wojny sukcesyjnej

1721 –

Europa Północna: pokój w Nystad, zakończenie wielkiej wojny północnej

1733 

Europa Środkowa/Europa Wschodnia: porozumienie Prus, Austrii i Rosji, tzw. przymierze trzech czarnych orłów

1740–48 –

Europa Środkowa: wojna o sukcesję austriacką zakończona pokojem w Akwizgranie, wzmocnienie Prus

1756–1763 –

Europa Środkowa/Europa Zachodnia: wojna siedmioletnia między Prusami i Austrią oraz między Francją i Anglią

1772–1795 –

Europa Środkowa: rozbiory Rzeczpospolitej, podział pomiędzy Austrię, Rosję i Prusy

1775–1783 –

Ameryka: wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych

1776 –

Filadelfia: przyjęcie Deklaracji niepodległości Stanów Zjednoczonych Thomasa Jeffersona (4 VII)

1789 –

Francja: początek Wielkiej Rewolucji Francuskiej

1793 –

Francja: nasilenie terroru rewolucyjnego, ścięcie Ludwika XVI

1799 –

Francja: zamach stanu, obalenie dyrektoriatu przez Napoleona Bonapartego

1804 –

Francja: Napoleon I koronowany na cesarza Francuzów

1805 –

Trafalgar: klęska floty francuskiej w bitwie morskiej z flotą brytyjską, śmierć admirała Nelsona

1805 –

Europa Środkowa: "bitwa trzech cesarzy" pod Austerlitz

1812–13 –

Francja/Rosja: wyprawa Napoleona na Rosję

1813 –

Lipsk: tzw. bitwa narodów, zakończona klęską wojsk Napoleona

1814–15 –

Austria: kongres wiedeński

1825 –

Rosja: powstanie dekabrystów

1839–1842 –

Azja: wojna opiumowa między Chinami i Wielką Brytanią

1848 –

Europa Zachodnia/Europa Środkowa: Wiosna Ludów

1850–1864 –

Chiny: powstanie tajpingów

1854–56 –

Rosja: wojna krymska

1858 –

Indie: koniec państwa Mogołów po stłumieniu powstania Sipajów, podporządkowanie wschodnioindyjskich kolonii Wielkiej Brytanii

1861–65 –

Ameryka: wojna secesyjna w Stanach Zjednoczonych

1864 –

Wielka Brytania: utworzenie I Międzynarodówki

1867 –

Europa Środkowa: powstanie Monarchii Austro-Węgierskiej

1868 –

Azja: obalenie shogunatu w Japonii, początek okresu Meiji

1870 –

Włochy: zakończenie procesu jednoczenia państwa

1870 –

Rzym: zwołanie przez papieża Piusa IX I soboru watykańskiego

1870–71 –

Francja/Prusy: wojna francusko-pruska zakończona klęską Francji

1871 –

Europa Środkowa/Europa Zachodnia: zjednoczenie Niemiec przez Prusy, Wilhelm I cesarzem niemieckim

1878 –

Niemcy: podpisanie traktatu berlińskiego

1894–95 –

Azja: wojna chińsko-japońska

1899–1902 –

Afryka Południowa: wojna burska

1900 –

Chiny: powstanie bokserów

1904–05 –

Azja: wojna rosyjsko-japońska

1905 –

Rosja: krwawa niedziela w Petersburgu, początek rewolucji 1905–07

1912–13 –

Bałkany: wojny bałkańskie, narastanie napięcia między istniejącymi tam państwami i rywalizującymi o wpływy w nich mocarstwami

1914 –

Bośnia: zamordowanie w Sarajewie arcyksięcia Franciszka Ferdynanda 

1914 –

Austro-Węgry: wypowiedzenie wojny Serbii, początek I wojny światowej 

1914 –

Prusy Wschodnie: zwycięstwo wojsk niemieckich z rosyjskimi w bitwie pod Tannenbergiem (Stębark) 

1914 –

Francja: pierwsza bitwa nad Marną, powstrzymanie się armii niemieckiej od marszu na Paryż, początek wojny pozycyjnej 

1915 –

Europa Środkowa: odrzucenie Rosjan na wschód po bitwie pod Gorlicami, odzyskanie Galicji przez Austro-Węgry, zajęcie Warszawy przez Niemców 

1916 –

front zachodni: bitwa pod Verdun; bitwa nad Sommą 

1916 –

cieśnina Skagerrak: bitwa jutlandzka, wielka bitwa morska stoczona między flotą brytyjską i niemiecką 

1917 –

Rosja: burżuazyjno-demokratyczna rewolucja lutowa, abdykacja cara Mikołaja I; rewolucja październikowa, obalenie przez bolszewików Rządu Tymczasowego

1918 –

Ameryka: ogłoszenie przez prezydenta USA – W. Wilsona tzw. czternastu punktów 

1918 –

Brześć Litewski: zawarcie pokoju między państwami centralnymi i Rosją

1918 –

front zachodni: druga bitwa na Marną, przejęcie inicjatywy przez aliantów

1918 –

Niemcy: rewolucja listopadowa, abdykacja cesarza Wilhelma II

1918 –

Europa Środkowa: rozpad Austro-Węgier 

1918 –

1918 -  

Francja: zawieszenie broni w lasku Compiegne, zakończenie działań wojennych (11 XI) 

ODZYSKANIE PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI - 11 listopada

źródło: strony internetowe