STUDZIONKA

STUDZIONKA - LINKI

Przedszkole,

 dawniej szkoła katolicka (1894r.)

KONTAKT

  • info@studzionka.net.pl


email do spółki wodnej:

  • sw-studzionka@wp.pl

Kalendarium Średniowiecza

do czasów odkrycia Ameryki przez Krzysztofa Kolumba


496 –

Królestwo Franków: przyjęcie chrztu przez króla Chlodwiga

527 –

Bizancjum: Justynian cesarzem wschodniorzymskim, próby przywrócenia jedności ziem cesarstwa rzymskiego

529 –

Europa Zachodnia: założenie klasztoru benedyktyńskiego na Monte Cassino

589 –

Chiny: zjednoczenie kraju, dynastia Suei 

590 –

Rzym: początek pontyfikatu papieża Grzegorza Wielkiego

600–900 –

Ameryka: rozkwit cywilizacji Majów 

618–906 –

Chiny: rządy dynastii T'ang

622 –

Półwysep Arabski: ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny (hidżra)

ok. 658 –

Europa Środkowa: śmierć Samona, założyciela pierwszego państwa słowiańskiego

698 –

Afryka: opanowanie Afryki Północnej przez Arabów

711 –

Hiszpania: klęska Wizygotów pod Kadyksem, zajęcie Hiszpanii przez Arabów

732 –

Królestwo Franków: zwycięstwo Karola Młota nad Arabami (Maurami) w bitwie pod Poitiers

750 –

Azja: początek kalifatu Abbasydów

800 –

Królestwo Franków/Rzym: koronacja Karola Wielkiego na cesarza

ok. 830 –

Europa Środkowa: początek państwa wielkomorawskiego

843 –

Europa Zachodnia: traktat w Verdun – podział państwa karolińskiego

858 –

Japonia: początek okresu rządów rodu Fudżiwara

863 –

Morawy: początek misji św. Cyryla (Konstantego) i św. Metodego wśród Słowian

864 –

Bizancjum/Bułgaria: chrzest Borysa I, podporządkowanie Kościoła bułgarskiego patriarchatowi w Konstantynopolu

906 –

Europa Środkowa: upadek państwa wielkomorawskiego

907 –

Chiny: początek epoki "pięciu dynastii"

910 –

Europa Zachodnia: założenie opactwa benedyktyńskiego w Cluny

919 –

Wschodnie Królestwo Franków (Niemcy): objęcie tronu przez dynastię Sasów

987 –

Francja: początek dynastii Kapetyngów

988 –

Ruś: przyjęcie chrztu z Bizancjum przez ruskiego księcia Włodzimierza

1016 –

Europa Północna/Europa Zachodnia: podbój Anglii przez Kanuta Wielkiego króla Danii i Norwegii

1054 –

Bizancjum: schizma wschodnia, podział Kościoła na zachodni i wschodni

1066 –

Anglia: zajęcie kraju przez księcia normandzkiego Wilhelma Zdobywcę

1075 –

Rzym: Dictatus Papae papieża Grzegorza VII, początek sporu o inwestyturę

1076 –

Rzym: klątwa rzucona przez papieża Grzegorza V na króla niemieckiego Henryka IV

1077 –

Canossa: ukorzenie się Henryka IV przed papieżem

1095 –

Francja: synod w Clermont, wezwanie papieża Urbana II do krucjaty przeciw Seldżukom

1096–99 –

Europa Zachodnia/Palestyna: I wyprawa krzyżowa, utworzenie Królestwa Jerozolimskiego, w Jerozolimie krzyżowcy zabijają wszystkich mieszkańców.

1118 –

Palestyna: założenie pierwszego zakonu rycerskiego – Templariuszy

1122 –

Niemcy: konkordat w Wormacji, zakończenie sporu o inwestyturę

1147–49 –

Europa Zachodnia/Palestyna: II wyprawa krzyżowa

1187 –

Palestyna: zdobycie Jerozolimy przez Saladyna

1189–92 -  

Europa Zachodnia/Palestyna: III wyprawa krzyżowa - próba odzyskania Ziemi Świętej z rąk sułtana Saladyna

1192 –

Japonia: początek rządów szogunów

1202–04 –

Europa Zachodnia/Bizancjum: IV wyprawa krzyżowa, zdobycie przez krzyżowców Konstantynopola, utworzenie Cesarstwa Łacińskiego

1206 –

Azja: podbicie i zjednoczenie plemion mongolskich przez Temudżina (Czyngis-Hana)

1215 –

Anglia: ogłoszenie Wielkiej Karty Swobód przez króla Jana bez Ziemi

1217–21 -

Europa Zachodnia/Palestyna/Egipt: V wyprawa krzyżowa zakończona niepowodzeniem

1222-23 - 

Europa Zachodnia: założenie zakonu dominikanów i franciszkanów

1223 –

Europa Wschodnia: zwycięstwo Czyngis-Hana nad wojskami ruskimi i połowieckimi w bitwie pod Kałką, początek ok. 250-letniej zależności Rusi od Mongołów

1228–29 –

Europa Zachodnia/Palestyna: VI wyprawa krzyżowa, odzyskanie Jerozolimy przez Fryderyka II

1237–42 - 

Europa Środkowa: wielki najazd Mongołów

1243 –

Ruś: powstanie Złotej Ordy

1244 –

Palestyna: koniec Królestwa Jerozolimskiego

1248–54 –

Francja/Egipt: VII wyprawa krzyżowa zakończona niepowodzeniem

1250 –

Egipt: początek rządów Mameluków

1261 –

Bizancjum: odzyskanie Konstantynopola przez Bizantyńczyków

1264 –

Chiny: powołanie chana Kubilaja na cesarza, początek dynastii Jüan

1270 –

Francja/Egipt: VIII wyprawa krzyżowa zakończona niepowodzeniem

1271–96 –

Wenecja/Chiny: podróż Marca Polo do Chin

1273 –

Niemcy: zakończenie bezkrólewia, wybór na króla Rudolfa Habsburga

1291 –

1305 - 

Palestyna: upadek Akki, ostatniego bastionu krzyżowców w Ziemi Świętej

PIERWSZA WZMIANKA O STUDZIONCE

1307 –

Francja: uwięzienie templariuszy i konfiskata ich majątku przez króla Filipa IV

1309 –

Francja: rezydowanie papieży w Avignon (tzw. niewola awiniońska papieży)

1337 –

Francja/Anglia: początek wojny stuletniej

1346 –

Francja: bitwa pod Crecy, klęska armii francuskiej

1348 –

gł. Europa Zachodnia: początek epidemii dżumy (czarna śmierć), która pochłonęła 20–30% mieszkańców Europy, prześladowania Żydów jako rzekomych sprawców epidemii

1361 –

Europa Południowo–Wschodnia: zdobycie Adrianopola przez Turków osmańskich

1356 –

Rzesza Niemiecka: Złota Bulla Karola IV, regulująca zasady wyboru króla niemieckiego

1368 –

Chiny: kres panowania mongolskiego, początek dynastii Ming

1377 –

Rzym: powrót papieża Grzegorza XI do Rzymu, koniec tzw. niewoli awiniońskiej papieży

1378–14 

- Europa Zachodnia: wielka schizma zachodnia

1380 –

Europa Wschodnia: zwycięstwo wielkiego księcia moskiewskiego Dymitra Dońskiego nad Mongołami w bitwie na Kulikowym Polu, początek uniezależnienia się ziem ruskich od Złotej Ordy

1389 –

Europa Południowo–Wschodnia: rozgromienie Serbów przez Turków w bitwie na Kosowym Polu

1396 –

Bułgaria: klęska rycerstwa europejskiego z Turkami osmańskimi w bitwie pod Nikopolis

1397 –

Europa Północna: unia kalmarska, zjednoczenie królestw Danii, Szwecji i Norwegii

1414–17 –

Konstancja: sobór kończący schizmę zachodnią

1419 –

Czechy: początek wojen husyckich

1429 –

Francja: wystąpienia Joanny d'Arc, zwrot w wojnie stuletniej na korzyść Francji

1453 –

Francja/Anglia: zakończenie wojny stuletniej

1453 –

Bizancjum: zdobycie Konstantynopola przez Turków, koniec cesarstwa bizantyjskiego

1455–85 –

Anglia: wojna domowa zwana Wojną Dwóch Róż

1455 –

Niemcy: wydanie drukiem Biblii przez Gutenberga

1492 –

Hiszpania: zakończenie rekonkwisty, upadek muzułmańskiej Grenady, wygnanie z kraju Maurów

1492 –

Ameryka: odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba

źródło: strony internetowe