STUDZIONKA

STUDZIONKA - LINKI

Przedszkole,

 dawniej szkoła katolicka (1894r.)

KONTAKT

  • info@studzionka.net.pl


email do spółki wodnej:

  • sw-studzionka@wp.pl

Historia żyje...


Miasta i wioski mają swoją historię, również państwa i całe cywilizacje ją mają.

 Choć niektóre już dawno zniknęły, a to z powodu wojen, podbojów, czy też kataklizmów, historia po nich pozostała i pomimo, że jest już zamknięta, to tak długo pozostanie "żywa", jak długo człowiek o nich będzie pamiętał.

Pamiętamy o swoich rodzicach, dziadkach i krewnych, którzy już odeszli. Pamiętamy o historii naszej ojczyzny, chociażby tylko odrobinę, więc dlaczego nie mielibyśmy pamiętać o historii naszej małej ojczyzny, o historii Studzionki. Pamiętać i przypominać, zwłaszcza słowem pisanym.

Choć w dokumentach historia Studzionki zaczęła się dopiero w średniowieczu, to trwa nadal i stale jest "pisana", czy to narodzinami, czy też śmiercią jej mieszkańca, powstaniem nowej szkoły, czy nawet domu i można by tak długo wyliczać, ale przecież każdy o tym wie.

Niektórzy tu się rodzili (dawniej tak bywało), lub mieszkają tu od urodzenia, inni się tu przyżenili, a jeszcze inni przyprowadzili lub wyprowadzili, jednak dla wszystkich Studzionka, mam nadzieję, że jest małą ojczyzną, a jeśli nie, to może przez poznanie jej historii nią się stanie.

Trzeba pamiętać, że dokumenty średniowieczne były pisane odręcznie łaciną,  jak tutaj... a dopiero w późniejszych czasach, często tłumaczone i wydawane drukiem po łacinie, niemiecku, oraz w innych językach i dlatego możemy je dziś odczytać. Pojawią się tu więc dokumenty i publikacje, tak po łacinie jak i po niemiecku, czesku, czy wreszcie polsku. Nie będzie to monografia, ale zbiór dostępnych dokumentów, informacji i ciekawostek, będzie można zobaczyć wycinek publikacji dotyczący Studzionki, ale dla ciekawych będzie dostępna jej część lub nawet całość.

Internet niesie wielkie możliwości, więc informacje będą stale uzupełniane i poszerzane - historia Studzionki będzie się rozrastała.

Tak mieszkańcy, jak i każdy kto natrafi na stronę o Studzionce, znajdzie  tutaj  krótko przedstawione najważniejsze daty, wydarzenia, dane i liczby o niej, na podstawie różnych publikacji. Nie zabraknie miejsca dla Studzieńczan, których można znaleźć na kartach dokumentów, stronach internetowych, oraz w pamięci mieszkańców.

Przy okazji pojawią się tu nazwy i informacje o sąsiednich miejscowościach, jak Plesina - Pszczyna, Visla - Wisła, Breze - Brzeźce, Susechz - Suszec itd., więc i sąsiedzi znajdą tu coś o swoich miejscowościach.

Pamięć o dawnych czasach powróci, a wraz z czytaniem ożyje.


A więc historio Studzionki przemów!...