STUDZIONKA

STUDZIONKA - LINKI

Przedszkole,

 dawniej szkoła katolicka (1894r.)

KONTAKT

  • info@studzionka.net.pl


email do spółki wodnej:

  • sw-studzionka@wp.pl

Kalendarium Starożytności

do czasów upadku Cesarstwa Rzymskiego


lata przed Chrystusem (przed naszą erą):
 

                ok. 5600 –

Wielki Potop na ziemiach Bliskiego Wschodu i Azji Mniejszej w/g odkryć archeologicznych.

ok. 3500 --

Sumer: wynalezienie pisma; zastosowanie koła i poznanie technologii obróbki brązu. Powstanie pierwszych miast z największym Uruk ok. 10 000 mieszkańców. (południowy Irak)

                ok. 3100 –

Egipt: powstanie pisma hieroglificznego

                ok. 3000 –

Egipt: zjednoczenie Dolnego i Górnego Egiptu przez Narmera (gr. Menesa) 

                 ok. 2640 -

Egipt: pierwsze piramidy; okres Starego Państwa; piramida schodkowa Dżesera.

Mezopotamia: powstanie Królestwa Elamu (południowo - zachodni Iran)

Chiny: najstarsze dowody jedwabnictwa

                 ok.2540 –

ok. 2530-

Egipt: budowa Wielkiej Piramidy w Gizie (piramida Cheopsa) 

 

 Egipt: budowa drugiej co do wielkości piramidy - Chefrena

Egipt: ukończenie Wielkiego Sfinksa

ok. 2500 –

Chiny: kultura Lungszan

ok. 2500 –

Indie: rozkwit kultury Indusu (Harapa, Mohendżodaro)

ok. 2370 –

Mezopotamia: założenie pierwszego wielkiego państwa w Mezopotamii przez władcę Akadu Sargona I

ok. 2300 –

Chiny: zastosowanie koła garncarskiego

ok. 2200 –

Mezopotamia: upadek państwa akadyjskiego

ok. 2150–2040 –

Egipt: Pierwszy Okres Przejściowy. Wzrost popularności kultu Ozyrysa

ok. 2100–2000 –

Babilonia: III dynastia z Ur

ok. 2040–1640 –

Egipt: Średnie Państwo

ok. 2000 –

Indie/Bliski Wschód: wędrówki Indoeuropejczyków

ok. 2000 –

Kreta: rozwój cywilizacji Minojskiej

ok. 2000 –

Indie: zmierzch cywilizacji Indusu

ok. 2000 –

Mezopotamia: podbój Mezopotamii i Asyrii przez Amorytów

ok. 2000–1450 –

Mezopotamia: imperium staroasyryjskie

ok. 1900 –

Kreta: budowa pałaców

ok. 1792–1750 –

Babilonia: panowanie Hammurabiego

ok. 1766–1027 –

Chiny: dynastia Szang

ok. 1740 –

Azja Mniejsza: Stare Państwo Hetytów

ok. 1674 –

Egipt: najazd Hyksosów

ok. 1640–1552 –

Egipt: Drugi Okres Przejściowy, panowanie Hyksosów

ok. 1600 –

Grecja: początek kultury mykeńskiej

ok. 1600 –

Babilonia: najazd Hetytów na Babilonię, zniszczenie państwa Amorytów

ok. 1570–1158 –

Babilonia: panowanie Kasytów

1552–1069 –

Egipt: Nowe Państwo, rozkwit imperium, budowa grobowców w Dolinie Królów

ok. 1500 –

kwiecień 1458 -

Indie: najazd indoeuropejskich Ariów, upadek cywilizacji Indusu

Egipt: bitwa pod Megido (Armagedon - Izrael) zwycięstwo przez faraona Totmesa III nad wojskami syryjskimi - pierwsza bitwa w historii odnotowana w źródłach pisanych.

ok. 1450 –

Kreta: upadek cywilizacji minojskiej, zajęcie wyspy przez Mykeńczyków

ok. 1450–1200 –

ok. 1350 -

Azja Mniejsza: Nowe Państwo Hetytów

Egipt: Faraon Echnaton zmienia religię na monoteizm - Bóg Aton

ok. 1250 –

Egipt: Faraon Ramzes II - wyjście Żydów z Egiptu pod wodzą Mojżesza, początek 40-letniej wędrówki do południowej Palestyny

ok. 1200 –

Bliski Wschód: inwazja Ludów Morza na wschodnie wybrzeże M. Śródziemnego

ok. 1200 –

                        1184 -

Grecja: najazd Dorów, upadek kultury mykeńskiej

 Tradycyjna data upadku Troi

1069–664 –

Egipt: Trzeci Okres Przejściowy - podział Egiptu

1027–221 –

Chiny: panowanie dynastii Czou

ok. 1012 –

Palestyna: Saul pierwszym królem Izraela

ok. 1004 –

Palestyna: Dawid królem Izraela

926 –

Palestyna: rozpad Izraela na Izrael i Judę po śmierci Salomona

ok. 900–612 –                        

Asyria: imperium nowoasyryjskie, okres wielkich podbojów

 

814 --

Rok założenia Kartaginy przez Fenicjan z Tyru

ok. 800–500 –

Grecja: okres archaiczny. Homer tworzy Iliade i Odyseję

776 –

Grecja: tradycyjna data pierwszych Igrzysk Olimpijskich

753 –

Italia: tradycyjna data założenia Rzymu

ok. 772 –

Palestyna: podbój Izraela przez Asyryjczyków

ok. 671 –

Egipt: podbój Egiptu przez Asyrię

626–539 –

Mezopotamia: imperium nowobabilońskie

ok. 612 –

Asyria: upadek imperium asyryjskiego, zniszczenie Niniwy przez Babilończyków i Medów

ok. 594 –

Grecja: reformy Solona w Atenach

587 –

Palestyna: zajęcie Judei przez Babilończyków, deportacja wielu Żydów (niewola babilońska)

539 –

Babilonia: podbój państwa nowobabilońskiego przez króla perskiego Cyrusa II, ktory zwraca wolność Żydom.

509 –

Rzym: początek Republiki Rzymskiej

508 –

Grecja: początek reform Klejstenesa w Atenach

ok. 500–336 –

Grecja: okres klasyczny, największy rozkwit cywilizacji greckiej

490–449 –

Grecja: wojny grecko-perskie:

490 –

Grecja: bitwa pod Maratonem

487 –

Grecja: rozwój demokracji w Atenach

480 –

Grecja: bitwa pod Termopilami, bitwa morska pod Salaminą

479 –

Grecja: bitwa pod Platejami

478–404 –

Grecja: Ateńsko-Delficki Związek Morski

ok. 465 –

Persja: upadek imperium perskiego

450 –

Rzym: Prawo XII Tablic

443–429 –

Grecja: rządy Peryklesa w Atenach

431–404 –

Grecja: wojna peloponeska, pokonanie Aten przez Spartę

395–387 –

Grecja: wojna koryncka

390 –

Rzym: złupienie Rzymu przez Galów

338 –

Grecja: bitwa pod Cheroneą, król macedoński Filip II władcą Grecji

334 –

Grecja - Azja Mniejsza: początek wyprawy Aleksandra Wielkiego na Persję - HELENIZACJA ŚWIATA STAROŻYTNEGO.

333 –

Grecja - Azja Mniejsza: zwycięstwo Aleksandra Wielkiego nad Persami w bitwie pod Issos

332 –

Grecja - Bliski Wschód: podbój Fenicji, Samarii, Judei, Gazy i Egiptu przez Aleksandra Wielkiego

330 –

Grecja - Persja: opanowanie Persji właściwej przez Aleksandra Wielkiego

327 –

Grecja - Indie: indyjska wyprawa Aleksandra Wielkiego

 323 –

Grecja - Babilon: śmierć Aleksandra Wielkiego

 ok. 322 –

Indie: początek imperium Maurjów

323–281 –

Afryka/Azja: wojny Diadochów

305–30 –

Egipt: rządy dynastii Ptolemeuszów założonej przez jednego z wodzów Aleksandra Wielkiego - Ptolemajosa

302–64 –

Azja Mniejsza: rządy dynastii Seleucydów założonej przez jednego z wodzów Aleksandra Wielkiego - Seleukosa

264–41 –

Rzym/Kartagina: pierwsza wojna punicka - Hannibal walczy z Rzymem

221 –

Chiny: zjednoczenie państwa, Szy Huang-Ti pierwszym cesarzem dynastii Ts'in

218–202 –

Rzym/Kartagina: druga wojna punicka

202 –

Afryka: bitwa pod Zamą, klęska Hannibala

206–222 po Chr. –

Chiny: rządy dynastii Han

171–167 –

Macedonia/Rzym: zakończenie trzeciej wojny macedońskiej podporządkowaniem Macedonii Rzymowi

168 –

Macedonia/Rzym: klęska Macedończyków w bitwie pod Pydną

149–146 –

Rzym/Kartagina: zakończenie trzeciej wojny punickiej zniszczeniem Kartaginy

104 –

Rzym: reforma wojskowa Mariusza

73–71 –

Rzym: powstanie niewolników pod przywództwem Spartakusa

58–49 –

Rzym: kampania Juliusza Cezara w Galii

48–45 –

Rzym: wojna domowa

44 –

Rzym: zamordowanie Juliusza Cezara

31 –

Rzym/Egipt: bitwa pod Akcjum pomiędzy Oktawianem Augustem a Markiem Antoniuszem

27 –

Rzym: Oktawian August pierwszym cesarzem rzymskim, początek pryncypatu

ok. 1 –

Palestyna: narodzenie Jezusa Chrystusa w Betlejem (Judea)
 

lata po Chrystusie (naszej ery):
  

ok. 33 –

Palestyna: ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa

43 –

Brytania: podbój Brytanii

47–60 –

Cesarstwo Rzymskie: podróże misyjne św. Pawła

64 –

Cesarstwo Rzymskie: pożar Rzymu, prześladowania chrześcijan przez Nerona

64–67 –

Cesarstwo Rzymskie: męczeńska śmierć św. apostołów Piotra i Pawła

79 –

Cesarstwo Rzymskie: zniszczenie Pompejów i Herkulanum przez wybuch Wezuwiusza

117 –

Cesarstwo Rzymskie: podbój Dacji i Partii, największy zasięg terytorialny imperium rzymskiego

221–589 –

Chiny: "ciemne wieki"

284 –

Cesarstwo Rzymskie: Dioklecjan cesarzem, początek dominatu; podział cesarstwa na część zachodnią i wschodnią

313 –

Cesarstwo Rzymskie: edykt mediolański cesarza Konstantyna, wolność religijna dla chrześcijan

316 –

Chiny: początek najazdów Mongołów

324 –

Cesarstwo Rzymskie: przywrócenie jedności cesarstwa przez Konstantyna

325 –

Cesarstwo Rzymskie: sobór nicejski

330 –

Cesarstwo Rzymskie: przeniesienie dworu Konstantyna do Bizancjum, rozbudowa Konstantynopola

337 –

Cesarstwo Rzymskie: chrzest Konstantyna

338 –

Cesarstwo Rzymskie: zwycięstwo Gotów nad cesarzem wschodniorzymskim w bitwie pod Adrianopolem

394 –

Cesarstwo Rzymskie: uznanie chrześcijaństwa za religię państwową

409 –

Hiszpania: wkroczenie Wandalów do Hiszpanii

410 –

Rzym: zdobycie Rzymu przez Wizygotów pod wodzą Alaryka

ok. 450 –

Brytania: najazd Angolów, Sasów i Jutów

455 –

Rzym: splądrowanie miasta przez Wandalów

476 –

Rzym: obalenie ostatniego cesarza na Zachodzie – Romulusa Augustulusa przez germańskiego wodza Odoakera, koniec Cesarstwa zachodnio-rzymskiego